142 resultaten

van ons werk in de Utrechtse gemeenteraad

142
mensen lopen stad evenement.jpg

Criteria voor evenementen breder toegepast

Criteria voor evenementen als inclusiviteit en duurzaamheid worden breder toegepast bij evenementaanvragen.

Criteria voor evenementen breder toegepast
141
fietsen donker.jpg

Fiets- en wandelroutes open tijdens evenementen

Fiets- en wandelroutes blijven open tijdens evenementen, tenzij dit echt niet mogelijk is.

Fiets- en wandelroutes open tijdens evenementen
140
csm_Domplein-omstreeks-1850-Het-Utrechts-Archief_ebcb2579c3.jpg

Cultuurhistorie behouden bij evenementen Domplein

Evenementen op het Domplein mogen het monumentale en cultuurhistorische karakter van de locatie niet aantasten.

Cultuurhistorie behouden bij evenementen Domplein
138
kruis lucht silhouette stockfoto.jpg

Ruimte voor levensbeschouwing in de Merwedekanaalzone

Er komt meer ruimte voor levensbeschouwelijke organisaties zoals kerken en moskeeën in de Merwedekanaalzone

Ruimte voor levensbeschouwing in de Merwedekanaalzone
137
csm_impressie-merwede-zicht-op-kanaal_278fd690b0.jpg

Wooncoöperaties en woongroepen in de Merwedekanaalzone

Er komen meer woningen voor wooncoöperaties, woongroepen, en onzelfstandige studentenhuizen in de Merwedekanaalzone.

Wooncoöperaties en woongroepen in de Merwedekanaalzone
136
parkeren auto eendje

Bereikbaarheid op orde vóór betaald parkeren

Voordat betaald parkeren wordt ingevoerd, controleert de gemeente Utrecht of de bereikbaarheid op orde is.

Bereikbaarheid op orde vóór betaald parkeren
135
pexels-pixabay-164643.jpg

Geen pick-ups en SUV's in Utrecht

De gemeente Utrecht neemt maatregelen om pick-ups en SUV's uit de Utrechtse straten te weren.

Geen pick-ups en SUV's in Utrecht
134
pexels-pixabay-532001.jpg

Parkeeroplossing voor politie

Het college zoekt samen met de politie naar parkeeroplossingen voor politiemedewerkers als betaald parkeren wordt ingevoerd.

Parkeeroplossing voor politie
133
pexels-baynazarli-19250994.jpg

Langere vergunningsduur standplaatshouders

De vergunningsduur voor standplaatshouders wordt 15 jaar, in plaats van 12 jaar.

Langere vergunningsduur standplaatshouders
132
vrijwilligers lezen mannen boek

Minder belemmeringen voor vrijwilligers

Het college zet zich in om financiële en administratieve belemmeringen voor vrijwilligerswerk weg te nemen.

Minder belemmeringen voor vrijwilligers
131
leegstand kraakpand sloop

Maatschappelijk en betaalbaar leegstandsbeheer

De gemeente Utrecht spant zich in om tijdelijk leegstaande gebouwen goed te beheren, waar mogelijk middels bruikleen en hierbij maatschappelijke organisaties te betrekken.

Maatschappelijk en betaalbaar leegstandsbeheer
130
oud en jong samen wonen

Woonconcept voor studenten en senioren

Het college onderzoekt een woonconcept waarin studenten en ouderen samen wonen in Overvecht.

Woonconcept voor studenten en senioren
129
csm_HEADER-2019-Afvalscheidingsstation-De-Stits_76c5759e97.jpg

Hergebruik grofvuil

De gemeente stimuleert inwoners om grofvuil aan te bieden voor hergebruik, in samenwerking met kringloopwinkels en upcyclecentra.

Hergebruik grofvuil
128
Razzia_feb41_amsterdam.jpg.webp

Jaarlijkse herdenking Februaristaking

Het college verkent hoe de Februaristaking kan worden herdacht in Utrecht.

Jaarlijkse herdenking Februaristaking
127
Tram utrecht.jpg

Tram naar USP in het weekend

De gemeente Utrecht onderzoekt een tramverbinding met het Utrecht Science Park op wedstrijddagen van FC Utrecht.

Tram naar USP in het weekend
126
huizen hotel monopoly huis

Corporaties betrokken bij woningbouw

Corporaties worden vroegtijdig betrokken bij plannen voor woningbouw. Bij lopende projecten wordt gezorgd voor een gelijk of toenemend aandeel sociale huur.

Corporaties betrokken bij woningbouw
125
pexels-cottonbro-studio-7128775.jpg

Geen belemmeringen voor studentenhuizen

De gemeente Utrecht gaat lobbyen bij het Rijk en de VNG om belemmeringen voor het realiseren van onzelfstandige studentenwoningen weg te nemen.

Geen belemmeringen voor studentenhuizen
124
pexels-sevenstorm-juhaszimrus-439416.jpg

Tegengaan stilvallen bouwprojecten

Het college spant zich in om zoveel mogelijk bouwprojecten doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door in te zetten op Rijksgeld en fondsen.

Tegengaan stilvallen bouwprojecten
123
pexels-startup-stock-photos-7103.jpg

Gedragscode ook voor fractiemedewerkers

De gemeente Utrecht roept op om de gedragscode over integriteit en omgang ook toe te passen op fractiemedewerkers.

Gedragscode ook voor fractiemedewerkers
122
pexels-photo-921294.jpg

Woningdelen stimuleren

De gemeente maakt een plan om woningdelen te stimuleren door een kostendelersbonus en/of een verlaging van de huur.

Woningdelen stimuleren
121
pexels-emese-pop-3094423.jpg

Haalbare tijdelijke woningen

Het college gaat zich inzetten om meer tijdelijke woningen te realiseren, door meer samenwerking te zoeken met het Rijk, de provincie en woningcorporaties.

Haalbare tijdelijke woningen
120
pexels-photomix-company-101808.jpg

Meer woningen voor kwetsbaren

De gemeente wijst tijdelijk meer woonruimte toe aan kwetsbare Utrechters.

Meer woningen voor kwetsbaren
119
pexels-pixabay-358636.jpg

Heldere doelen huisvesting kwetsbaren

De gemeente hanteert heldere doelen en ambities om de huisvesting van kwetsbare Utrechters op orde te krijgen.

Heldere doelen huisvesting kwetsbaren
118
pak handen schudden handshake

Wethouders niet werkzaam binnen eigen portefeuilles

Er komt een voorstel om te voorkomen dat wethouders kort na hun termijn werkzaam zijn binnen één van hun portefeuilles.

Wethouders niet werkzaam binnen eigen portefeuilles
117
voetbal veld.jpg

Geen gokreclames op voetbalshirts

FC Utrecht stopt met gokreclames op voetbalshirts.

Geen gokreclames op voetbalshirts
116
tanken tankstation olie gas benzine.jpg

Minder samenwerking met de fossiele industrie

De gemeente Utrecht onderzoekt hoe ze de samenwerking met de fossiele industrie gaat uitfaseren.

Minder samenwerking met de fossiele industrie
115
uitstoot rook walm c02 fabriek.jpg

Klimaatdoelen beter meetbaar

De wethouder koppelt jaarlijks meetbare doelstellingen aan de Klimaatvisie, met een helder tijdspad naar een klimaatneutraal Utrecht.

Klimaatdoelen beter meetbaar
114
zwemmen water.jpg

Betere criteria officieel zwemwater

Er komen betere criteria voor officieel zwemwater, bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid en risico’s voor flora en fauna.

Betere criteria officieel zwemwater
113
pexels-enric-cruz-lópez-6272233.jpg

Kades en zwemplekken beter toegankelijk

Kades en officiële zwemplekken worden beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een (lichamelijke) beperking.

Kades en zwemplekken beter toegankelijk
112
plantje groen aarde.jpg

Sturen op klimaatdoelstellingen

Het college informeert de raad via de Klimaatvisie over de voortgang van de klimaatdoelstellingen en hoe de raad daarop kan bijsturen.

Sturen op klimaatdoelstellingen
111
pexels-thirdman-5247203.jpg

Transparant aanmeldbeleid voor sportclubs

De gemeente spant zich in om tot een transparant aanmeldbeleid voor sportclubs te komen.

Transparant aanmeldbeleid voor sportclubs
110
geld portemonee.jpg

Hoger minimumloon bij aanbestedingen

De gemeente spant zich in om opdrachten met externen aan te gaan waarbij een minimum uurloon volgens de CAO-gemeenten als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Hoger minimumloon bij aanbestedingen
109
Gokken kaarten.jpg

Verbod op gokreclames

Er komt een verbod op gokreclames in de openbare ruimte.

Verbod op gokreclames
108
Parkeerplaatsen.jpg

Beperkt verhard terrein voor parkeren tuincentrum

De gemeente Utrecht zet in op een zo laag mogelijk aantal parkeerplaatsen. Daarnaast zijn groene parkeerplekken de inzet.

Beperkt verhard terrein voor parkeren tuincentrum
107
steck succes.png

Behoud bestaand groen tuincentrum

De gemeente Utrecht houdt rekening met bestaand groen en leefgebieden van dieren bij de ontwikkelingen rondom tuincentrum Steck.

Behoud bestaand groen tuincentrum
106
Zonnepanelen.jpg

Controle op duurzaam beheer zonnevelden

Mochten de zonnevelden bij Ockhuizen worden verkocht, dan blijven gemaakte afspraken op het gebied van duurzaam beheer van kracht.

Controle op duurzaam beheer zonnevelden
105
Afval propjes prullenbak.jpg

Eerlijke afvalstoffenheffing

Er komt een eerlijkere afvalstoffenheffing, waarbij het principe geldt: 'de vervuiler betaalt'.

Eerlijke afvalstoffenheffing
104
stemmen verkiezingen.jpg

Bijstand in het stemhokje

Utrecht meld zich aan voor een landelijk experiment waarbij mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterdheid bijstand krijgen in het stemhokje.

Bijstand in het stemhokje
103
stemmen verkiezingen.jpg

Parttime vrijwilligers bij verkiezingen

Bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen wordt vrijwilligers expliciet de optie geboden om een dagdeel te werken.

Parttime vrijwilligers bij verkiezingen
102
samenwerken handen.jpeg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Er komen criteria die toetsen of bedrijven binnen en buiten Utrecht hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
101
kopen pinnen creditcart.jpg

Verantwoord inkopen

De gemeente Utrecht gaat meer verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten bij het inkopen van diensten en producten.

Verantwoord inkopen
100
bouwen, bouwvakker, hamer.jpg

Betere samenwerking met woningcorporaties

De gemeente Utrecht gaat een actieve dialoog aan met woningcorporaties vanuit de afdelingen grondzaken en afdeling wonen om de samenwerking te versterken.

Betere samenwerking met woningcorporaties
99
circulair, recycle

Circulariteit bij ondernemers

Het college brengt strategieën van circulariteit onder de aandacht bij ondernemers en neemt de mate van circulariteit mee bij vestigingsaanvragen van bedrijven.

Circulariteit bij ondernemers
98
bezorgen.jpg

Veilig Flitsbezorgen

De gemeente Utrecht gaat de (verkeers)veiligheid omtrent flitsbezorgen actief monitoren.

Veilig Flitsbezorgen
97
aanmelden formulier balie bureau pen schrijven stockfoto

Centrale aanmelding voor thuiswerkende sekswerkers

Het college onderzoekt of de mogelijkheid tot centrale aanmelding voor thuiswerkende sekswerkers.

Centrale aanmelding voor thuiswerkende sekswerkers
96
jong en oud stockfoto bankje mobiel

Ruimte voor samen wonen

Gemengde woonvormen van studenten met ouderen, kwetsbare jongvolwassen, uitstroom maatschappelijke opvang en statushouders worden nadrukkelijk gestimuleerd in nieuwbouwprojecten.

Ruimte voor samen wonen
95
wheelchair rolstoel pand toegankelijk

Toegankelijke panden

De gemeente gaat meer sturen op toegankelijkheid van panden waar zij beheerder van is.

Toegankelijke panden
94
pexels-mart-production-7252760.jpg

Toegankelijk vervoer voor alle Utrechters

De gemeente Utrecht zet zich ervoor in dat alle Utrechters voldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen, waardoor zij volwaardig kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven.

Toegankelijk vervoer voor alle Utrechters
93
header-wijk-overvecht.jpg

Klimaatcrisis tegengaan bij ontwikkeling Overvecht

Bij de ontwikkeling van Overvecht worden maatregelen genomen voor het tegengaan van de biodiversiteits- en klimaatcrisis.

Klimaatcrisis tegengaan bij ontwikkeling Overvecht
92
bouwen huis huizen construction

800 tijdelijke woningen voor kwetsbare Utrechters

De gemeente zet zich maximaal in om 700-800 tijdelijke woningen te bouwen voor kwetsbare Utrechters.

800 tijdelijke woningen voor kwetsbare Utrechters
90
camera toezicht.jpg

Bevorder privacy bij private camera’s

De gemeente gaat inwoners beter informeren over het gebruik van eigen beveiligingscamera's.

Bevorder privacy bij private camera’s
89
csm_afbeelding_schetsontwerp_monument_slavernijverleden_Utrecht_b6c41ba68f.jpg

Slavernijverledenmonument Griftpark

Er komt een slavernijverledenmonument in het Griftpark. We zetten er op in dat dit een waardige en veilige plek voor ontmoeting, herinnering en overdenking van het slavernijverleden wordt.

Slavernijverledenmonument Griftpark
88
csm_papendorp-noord-header_8cefc91b3e.jpg

Circulaire hub bij Papendorp-Noord

Er komt een circulaire hub in de nieuwe wijk Papendorp-Noord waar mensen spullen aan elkaar kunnen uitlenen en hun spullen kunnen repareren.

Circulaire hub bij Papendorp-Noord
87
pexels-george-becker-374918.jpg

Solidariteitsfonds ouderbijdragen onderwijs

De gemeente Utrecht onderzoekt of er een schooloverstijgend solidariteitsfonds kan komen voor ouderbijdragen in het onderwijs.

Solidariteitsfonds ouderbijdragen onderwijs
86
pexels-oleksandr-pidvalnyi-2781814.jpg

Maximum ouderbijdrage op scholen

De gemeente Utrecht maakt samen met scholen een plan om een maximum te stellen op vrijwillige ouderbijdragen.

Maximum ouderbijdrage op scholen
85
boom stockfoto stam boomstam groen

Onderzoek naar uitzondering kapvergunning

Het college gaat onderzoeken of uitzonderingen op kapvergunningen kunnen komen te vervallen.

Onderzoek naar uitzondering kapvergunning
84
Gokken gok stockfoto.jpg

Verbod op gokreclames op A0-formaat

In de gemeente Utrecht mag je geen gokreclames meer aanbieden op A0-formaat.

Verbod op gokreclames op A0-formaat
83
shell staatsbosbeheer.png

Stop greenwashing door Shell

Het college gaat Staatsbosbeheer vragen de samenwerking met Shell niet uit te breiden of te verlengen.

Stop greenwashing door Shell
82
Huis van vrede.jpeg

Ruimte voor gemeenschappen

In de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk is opgenomen dat er voldoende ruimte is voor gemeenschappen zoals kerken en moskeeën.

Ruimte voor gemeenschappen
81
jaffastraat_1-915x518.jpg

Geen nieuwe seksinrichting in woonwijk

Door een wijziging in het bestemmingsplan kan een pand aan de Jaffastraat niet meer worden gebruikt als seksinrichting, maar exclusief als woning.

Geen nieuwe seksinrichting in woonwijk
80
Bouwen kranen

Minder felle bouwlampen

De gemeente Utrecht gaat optreden tegen te felle bouwlampen bij bouwlocaties in de stad, allereerst bij het Stationsgebied.

Minder felle bouwlampen
79
kittens katten kat

Gezonde aanschaf van huisdieren

Er komt meer informatie over de gezonde aanschaf van huisdieren op de website van de gemeente Utrecht.

Gezonde aanschaf van huisdieren
78
pexels-nextbike-by-tier-13518552.jpg

Link parkeren en deelmobiliteit

Wanneer je op de website van de gemeente een parkeervergunning wilt aanvragen, krijg je ook informatie te zien over deelmobiliteit.

Link parkeren en deelmobiliteit
77
Donneerring.jpg

Pilot DoneerRingen

De gemeente gaat onderzoeken of men kan starten met DoneerRingen in Utrecht.

Pilot DoneerRingen
76
desk receptie loket

Fysiek loket vergroening en deelmobiliteit

Er komt een fysiek loket waar mensen terecht kunnen met vragen over vergroening en deelmobilteit.

Fysiek loket vergroening en deelmobiliteit
75
Fietsen fiets stallen

Fietsparkeren in het weekend

Het college gaat in gesprek met de NS over een ander tarief voor het stallen van je fiets in het weekend.

Fietsparkeren in het weekend
74
30 kilometer km

Tijdelijk naar 30 km/u

Het college gaat verder experimenteren met tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen voor, tijdens of vlak na herontwikkelingen.

Tijdelijk naar 30 km/u
73
Kasteel de Haar.jpg

Interactieve kaart erfgoed

Er komt een interactieve kaart met tekst en afbeeldingen waarop (religieus) erfgoed zichtbaar wordt voor inwoners.

Interactieve kaart erfgoed
72
bouwen metselen.jpg

Circulair bouwen bij Haarrijn

De nieuwe woningen bij Haarrijn worden circulair en ecologisch gebouwd.

Circulair bouwen bij Haarrijn
71
Haarrijn Haarrijnseplas lucht

Deelmobiliteit in Haarrijn

Bij de uitwerking van de bouwplannen bij Haarrijn stimuleren we ontwikkelaars om deelmobiliteit in de projecten aan te bieden.

Deelmobiliteit in Haarrijn
70
pexels-laura-stanley-2473502.jpg

Hengelverbod Haarrijnseplas

Er komt een hengelverbod op de Haarrijnseplas om de vogels en vissen te beschermen en de waterkwaliteit te waarborgen.

Hengelverbod Haarrijnseplas
69
haarrijn haarrijnseplas

Vaarverbod Haarrijnseplas

Op de Haarrijnseplas wordt het verboden om te varen om het leefgebied van vogels en andere dieren niet te verstoren.

Vaarverbod Haarrijnseplas
68
gas pit gaspit

Hulp voor studenten met hoge energiekosten

De gemeente zet zich in voor studenten met stijgende energiekosten.

Hulp voor studenten met hoge energiekosten
67
pexels-otra-ruta-7113825.jpg

Huisvesting 490 statushouders

490 statushouders kregen versneld een woning in de gemeente Utrecht.

Huisvesting 490 statushouders
66
Utrecht CU -050 bouw fietser.jpg

Fysieke locatie voor participatie

Dankzij een motie van de ChristenUnie komt er voortaan een fysieke locatie voor participatie en informatie bij grote projecten.

Fysieke locatie voor participatie
65
Utrecht CU -163 regenboogpad.jpg

Veilig oversteken

Bij grote projecten wordt voortaan vooraf rekening gehouden met oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers.

Veilig oversteken
64
Utrecht CU -123 water varen.jpg

Veiliger zwemwater met minder overlast

De gemeente zorgt voor veiliger zwemwater en minder overlast op plekken waar geen officieel zwemwater is, maar waar zwemmen niet verboden is.

Veiliger zwemwater met minder overlast
63
Windmolen stock.jpg

Eerste stappen windenergie Rijnenburg

De gemeente heeft de eerste stappen gezet richting een energielandschap bij Rijnenburg en Reijerscop.

Eerste stappen windenergie Rijnenburg
62
supermarkt appel fruit.jpg

Supermarkt op USP

Er komt een volwaardige supermarkt op het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof).

Supermarkt op USP
61
stadhuis Utrecht

Verwarming 2 graden lager

In gebouwen van de gemeente Utrecht wordt de thermostaat twee graden lager gezet.

Verwarming 2 graden lager
60
csm_groen-dak-springweg7_1cf615409c.jpg

Betere samenwerking binnen de gemeente rond Erfgoed

Afdelingen binnen de gemeente Utrecht gaan beter met elkaar samenwerking op het gebied van Erfgoed.

Betere samenwerking binnen de gemeente rond Erfgoed
59
Utrecht CU -050 bouw fietser.jpg

Behoud maatschappelijke programma bij stijgende bouwkosten

Bij stijgende bouwkosten wordt vastgehouden aan de kwaliteit van het maatschappelijk programma in de Merwedekanaalzone.

Behoud maatschappelijke programma bij stijgende bouwkosten
58
Utrecht CU -186 fietsenrek.jpg

900 fietsen voor inwoners met een laag inkomen

Utrecht bestaat 900 jaar en daarom worden er 900 fietsen beschikbaar gesteld voor mensen met een laag inkomen.

900 fietsen voor inwoners met een laag inkomen
57
Asielzoekerscentrum.jpg

Van nationaliteit onbekend naar staatloos

De gemeente zet zich in om de groep met een 'nationaliteit onbekend' kleiner te maken.

Van nationaliteit onbekend naar staatloos
56
dakloosheid dakloos dakloze

Ex-daklozen geen eigen bijdrage beschermd thuis

Mensen met een verleden van dakloosheid hoeven drie jaar geen eigen bijdrage te betalen voor huisvesting 'Beschermd thuis'.

Ex-daklozen geen eigen bijdrage beschermd thuis
55
parkeren auto eendje

Parkeerbeleid met ruimte voor kwetsbare groepen

Middels een amendement vroeg de ChristenUnie aandacht voor het toegankelijk houden van de stad voor mensen met een laag inkomen. “Rechtvaardige verdeling van schaarse parkeerruimte voor alle doelgroepen.”

Parkeerbeleid met ruimte voor kwetsbare groepen
54
Initiatiefvoorstel wooncooperaties.jpg

Ruimte voor wooncoöperaties

De ChristenUnie en GroenLinks dienden het Initiatiefvoorstel Utrechtse Wooncoöperaties in. Deze werd op 25 november 2021 door de raad aangenomen.

Ruimte voor wooncoöperaties
53
Utrecht CU -32 terras.jpg

Betere spreiding horeca

Er is betere spreiding van horeca in parken en bij wijken in de stad Utrecht.

Betere spreiding horeca
51
Electrische auto.jpg

Inwoners profiteren van mobiliteitsplannen

De gemeente Utrecht kijkt hoe inwoners van buiten de Merwedekanaalzone kunnen meeprofiteren van de mobiliteitsplannen in die wijk.

Inwoners profiteren van mobiliteitsplannen
50
fietsen

Toegankelijke en betaalbare mobiliteit

Toegankelijke en betaalbare mobiliteit in de Merwedekanaalzone staat hoog op de agenda en hier worden concrete afspraken over gemaakt.

Toegankelijke en betaalbare mobiliteit
49
Windmolens weiland.jpg

Inwoners profiteren van energieprojecten

In de Regionale Energiestrategie is opgenomen dat inwoners moeten kunnen meedoen in – en dus ook meeprofiteren van – de bouw van windmolens of zonneparken.

Inwoners profiteren van energieprojecten
48
Utrecht CU -171 verkeer.jpg

Snorfietsers naar de rijbaan

Snorfietsers moeten zich verplaatsen over de rijbaan.

Snorfietsers naar de rijbaan
47
Studenten

Informatiepunt studentenverenigingen

Het is voor studentenverenigingen makkelijker geworden om informatie van de gemeente te vinden en te krijgen.

Informatiepunt studentenverenigingen
46
Gezin met kleine dochter

Informatie en onderzoek relatiecursussen

Er is informatie beschikbaar over en wordt er onderzoek gedaan naar relatiecursussen en therapie.

Informatie en onderzoek relatiecursussen
45
Utrecht CU -179 groen roost.jpg

Groen, Tenzij

De openbare ruimte in Utrecht wordt ontwikkeld vanuit het principe 'Groen, tenzij'.

Groen, Tenzij
44
Complex

Raad beter geïnformeerd bij grote projecten

De gemeenteraad wordt vanaf nu beter geïnformeerd bij risicovolle projecten.

Raad beter geïnformeerd bij grote projecten
43
Utrecht CU -050 bouw fietser.jpg

Utrecht doet mee aan Green Deal GWW

De gemeente Utrecht doet mee aan de Green Deal Duurzame grond-, weg- en waterbouw.

Utrecht doet mee aan Green Deal GWW
42
Vervoer voor iedereen voorblad.jpg

Vervoer beter toegankelijk

In de gemeente Utrecht is extra aandacht voor toegankelijkheid in het openbaar vervoer.

Vervoer beter toegankelijk
41
Klaslokaal

Eerlijk aanmeldbeleid basisonderwijs

Samen met schoolbesturen maakte de gemeente Utrecht een plan voor een eerlijker aanmeldbeleid.

Eerlijk aanmeldbeleid basisonderwijs
40
2 Euromunt.jpg

Hulp bij schulden

Utrecht verkort de schuldsanering en betaalt zelf tot 1000 euro aan schuldeisers.

Hulp bij schulden
39
Fietsenmaker

Goedkope fiets voor minima

Utrechters die het niet breed hebben kunnen voor weinig geld een tweedehands fiets kopen.

Goedkope fiets voor minima
38
lombokplein.jpg

Veilig en groen Lombokplein

Dankzij inzet van de ChristenUnie is er bij de ontwikkelingen op het Lombokplein extra aandacht voor (verkeers)veiligheid en groen.

Veilig en groen Lombokplein
37
Kinderen in de klas.jpg

Autovrije zones rond scholen

Er zijn autovrije zones rondom een aantal scholen in Utrecht.

Autovrije zones rond scholen
36
Asielzoekerscentrum spiegel.jpg

Betere inburgering

In Utrecht is er een Nota van uitgangspunten Opgave Inburgering, waarin een aantal mooie uitgangspunten zijn opgenomen.

Betere inburgering
35
Solidariteit.jpg

Gemeente ondersteunt #Nietalleen

Er komt extra (financiële) ondersteuning voor initiatieven als #Nietalleen. Zo strijden wij voor mensen in kwetsbare posities en tegen eenzaamheid.

Gemeente ondersteunt #Nietalleen
34
Utrecht CU -163 regenboogpad.jpg

Vervolg Actieplan Voetgangers

De ChristenUnie heeft zich ingezet voor een vervolg op het Actieplan Voetgangers.

Vervolg Actieplan Voetgangers
33
slim melden kaart.png

Defecten of vervuiling slimmer melden

In Utrecht is er een goed systeem om defecten of vervuiling in de openbare ruimte te melden.

Defecten of vervuiling slimmer melden
32
MBO opleiding.jpg

MBO-stage bij de gemeente

Er komen meer MBO-stageplekken bij de gemeente Utrecht.

MBO-stage bij de gemeente
31
Solidariteit.jpg

Tijdelijke ontmoetingsplekken in Coronatijd

De ChristenUnie heeft zich ingezet voor ontmoetingen tijdens corona om eenzaamheid tegen te gaan.

Tijdelijke ontmoetingsplekken in Coronatijd
30
Straatbeeld China

Stop handelsmissie China

Een handelsmissie naar China ging niet door.

Stop handelsmissie China
29
Kleding slavenarbeid.jpg

Geen zaken waar mensenrechten worden geschonden

De gemeente onderzoekt of men kan stoppen zaken te doen met bedrijven die handelen met landen waar mensenrechten worden geschonden.

Geen zaken waar mensenrechten worden geschonden
28
Basisschool.jpg

Proef: autoloze schoolstraten

De gemeente Utrecht deed een proef: een verbod op gemotoriseerde voertuigen rondom tijden dat ouders hun kinderen van school halen.

Proef: autoloze schoolstraten
27
jaarbeurs.jpg

Ruimte voor voorzieningen bij Jaarbeurs

Dankzij een motie van de ChristenUnie deed het college onderzoek naar voorzieningen bij de Jaarbeurs. 'Laat ontwikkeling nieuwe stad ten goede komen aan bestaande stad'.

Ruimte voor voorzieningen bij Jaarbeurs
26
Fietsers in de stad.jpg

Veilige en groene Marnixlaan

De Marnixlaan wordt ingericht met extra aandacht voor veiligheid en groen.

Veilige en groene Marnixlaan
25
Asielzoeker.jpg

Nieuwe opvanglocaties asielzoekers

Mede dankzij inzet van de ChristenUnie Utrecht komen er meer locaties voor asielzoekers in Utrecht.

Nieuwe opvanglocaties asielzoekers
24
Jeugdzorg, baby bij dokter.jpg

Inzicht in hulpvraag en aanpak Jeugd en WMO

De ChristenUnie heeft zich ingezet voor inzicht in hulpvragen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en voor een passende aanpak daarvoor.

Inzicht in hulpvraag en aanpak Jeugd en WMO
23
Utrecht CU -174 straat vredenburg.jpg

Betere toegankelijkheid openbare ruimte

Er is in Utrecht inzet gepleegd om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken.

Betere toegankelijkheid openbare ruimte
22
Vacatures

Geen sollicitatieplicht maar omscholing

In Utrecht komt het accent te liggen op omscholing in plaats van een sollicitatieplicht.

Geen sollicitatieplicht maar omscholing
21
Dakloze.jpg

Onderzoek dakloze MOE-landers

Die ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor de positie van dak- en thuisloze migranten uit Midden- en Oost- Europa.

Onderzoek dakloze MOE-landers
20
vaccinatie prik.jpg

Onderzoek vaccinatiebereidheid

De ChristenUnie droeg het college per motie op onderzoek te doen naar de vaccinatiebereidheid in Utrecht.

Onderzoek vaccinatiebereidheid
19
Utrecht CU -186 fietsenrek.jpg

Extra fietsparkeerplekken

Op verschillende plekken in de binnenstad zijn er extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

Extra fietsparkeerplekken
18
Utrecht CU -050 bouw fietser.jpg

Fietsers en voetgangers langs werkzaamheden

Het is voor fietsers en voetgangers makkelijker geworden om zich te bewegen langs werkzaamheden in de stad.

Fietsers en voetgangers langs werkzaamheden
17
Plattegrond Fort Lunetten

Forten beter toegankelijk

De toegankelijkheid van forten wordt verbeterd en er worden mogelijkheden onderzocht omtrent educatie.

Forten beter toegankelijk
16
Kerk

Aandacht voor erfgoed

De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor erfgoed in de nota Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Aandacht voor erfgoed
15
Utrecht CU -072 groen.jpg

Extra geld groene daken

Er komt 350.000 euro extra geld voor de subsidie voor groene daken.

Extra geld groene daken
14
Papendorp

Betere verbinding Papendorp

Er komt een betere fietsverbinding bij de aanleg van de tijdelijke P+R Papendorp.

Betere verbinding Papendorp
13
Utrecht CU -188 twee fietsen.jpg

Deelfietsen in de stad

Er is een passend aanbod deelfietsen in de stad Utrecht.

Deelfietsen in de stad
12
ballon blazen.jpg

Verbod lachgas

De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor de aanpak van het gebruik van lachgas.

Verbod lachgas
11
Redlight Amsterdam.jpg

Nachtsluiting prostitutie

Klanten zijn midden in de nacht niet welkom bij prostituees aan het Nieuwe Zandpad.

Nachtsluiting prostitutie
10
Zonnepanelen

Subsidie groene daken

De gemeente Utrecht kent een mooie regeling omtrent subsidie voor groene daken.

Subsidie groene daken
9
Startup.jpg

Werkplekken creëren met co-financiering

Er is aandacht voor co-financiering met investeerders om werkplekken te creëren in Utrecht.

Werkplekken creëren met co-financiering
8
Joods gezin

Holocaustmonument

Utrecht doet mee aan een initiatief van het Nationaal Comité voor een Holocaustmonument in 2020.

Holocaustmonument
7
Utrecht CU -13 boven air.jpg

Passende (online) participatie

De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor passende (online) participatie: 'eerst zicht op de inwoner, dan een passend instrument'.

Passende (online) participatie
6
Utrecht CU -128 croissant koffie.jpg

Duurzame huisvesting voedselbank

Er wordt gewerkt aan duurzame(re) huisvesting van voedselbanken in Utrecht.

Duurzame huisvesting voedselbank
5
Oudere dame.jpg

Gezond ouder worden

'Gezond ouder worden' is een apart speerpunt geworden voor de gemeente.

Gezond ouder worden
4
Utrecht CU -115 wonen huis.jpg

Woonruimte voor kwetsbaren

Er komt extra woonruimte voor kwetsbare inwoners in de stad Utrecht.

Woonruimte voor kwetsbaren
3
Jongeren op straat.jpg

Ruimte voor specialistisch jongerenwerk

De ChristenUnie heeft zich er voor ingezet dat zoveel mogelijk jongeren kunnen worden geholpen met hun (specialistische) hulpvraag in Utrecht.

Ruimte voor specialistisch jongerenwerk
2
Utrecht CU -184 fietsen.jpg

Oprichting Fietsenbank

Er werd in Utrecht een fietsenbank opgericht.

Oprichting Fietsenbank
1
Basisschool

Stappenplan Utrechtse Onderwijsagenda

De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor een goed stappenplan m.b.t. de Utrechtse Onderwijsagenda.

Stappenplan Utrechtse Onderwijsagenda