Bijdrage Programmabegroting 2020

Topbanner geld 944x390
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 15 november 2019 om 12:00

Bijdrage Programmabegroting 2020

Gisteren was het gemeenteraadsdebat over de Programmabegroting 2020. Verschillende partijen brachten moties, amendementen en tegenbegrotingen in. De ChristenUnie Utrecht stond stil bij kwetsbare groepen als dak- en thuislozen en sprak zich middels een motie uit tegen een handelsmissie naar China. Lees hieronder een greep uit de bijdrage aan het debat.

De mantel van Sint Maarten
Vorige week werd de mantel van Sint Maarten uitgereikt door wethouder Maarten – die ook wel eens in de rol van Sint Maarten heeft opgetreden – daar is beeld van! Ontvanger was Fred Smit, een voormalig dakloze die zich zonder financiële steun van de gemeente nu inzet voor andere daklozen. Een prachtvent. Hij heeft ook het initiatief genomen voor een herdenkingstegel voor de ellendige periode dat de expeditietunnel onder Hoog Catharijne de laatste Toevlucht was van daklozen. Het was in 2016 al door hem toegezegd, maar we zijn blij dat wethouder Everhardt nog net voor zijn vertrek aangaf dat die herinnering aan de tunnel er nu echt gaat komen. Graag een reactie van de wethouder (die er nu over gaat) wanneer we de tegel kunnen onthullen. Voorzitter, we zijn als fractie blij met het plan voor huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, dat de gemeente Utrecht en de Utrechtse corporaties en zorginstellingen in de zomer hebben getekend. Vorig jaar tijdens de PGB vroegen we er al om, samen met S&S. Maar we hebben de laatste tijd gezien dat het aantal daklozen weer toeneemt in onze stad. Zoals wethouder van Ooijen al in Nieuwsuur zei: het is zeer ernstig in de crisisopvang, met lange wachtlijsten. De problemen zijn talrijk. Uitbreiding van de nachtopvang is geen duurzame oplossing. Kan de wethouder aangeven wat nu bijvoorbeeld het effect is van de kostendelersnorm ten aanzien van deze groep, en wat het college hieraan kan doen? Graag een reactie.  Wat we als CU-fractie in ieder geval wel weten is dat we lokaal meer woningen beschikbaar moeten maken voor deze doelgroep. We wensen het college heel veel wijsheid toe bij het vlottrekken van alle bouwplannen die we hebben.

Atletiekbaan Amaliapark
En dan de atletiekbaan aan het Amaliapark. Het college heeft onder tijdsdruk een pakket maatregelen samengesteld om de begroting sluitend te krijgen. We zien als fractie dat de atletiekbaan in het Amaliapark echter beter gebruikt kan worden. Veel dank, met name ook aan het CDA en aan de andere fracties, voor de vindingrijkheid en bereidheid om samen te zoeken naar een oplossing.

Motie: stop handelsmissie China
Naast de vele toezeggingen, die ik hier nu niet ga herhalen, wil ik nog een punt maken. En dat gaat over economie, over handelsmissies vanuit Utrecht naar China.

In het begrotingsvoorstel staat dat we als gemeente ‘al jaren een vriendschappelijke relatie onderhouden met één provincie in China, die Utrecht economisch en geografisch kansen biedt’. Voorzitter, uit het antwoord op onze vragen bleek dat er helemaal geen eerdere relatie met China was. Wel bij de provincie, maar niet bij de gemeente. Economisch hebben we geen banden. Welke geografische kansen we hier zouden zien is onze fractie een raadsel.

Als ChristenUnie vinden we de mensenrechtensituatie in China zorgelijk. Mensen zijn niet vrij hun geloof te belijden of hun mening te uiten. Talloze minderheden worden onderdrukt. En daarnaast is er grote zorg over economische spionage. Denk aan de discussie over Chinese technologie in onze communicatie-infrastructuur.

Wat ons betreft focussen we onze economische activiteiten op Europese of zo u wilt andere landen. Daarom een motie met als dictum:

Af te zien van het organiseren van of deelnemen aan een missie naar Guangdong en bij het economische beleid voor het delen van kennis en innovaties te zoeken naar partners in landen waar de mensenrechten wel worden gerespecteerd”

Update: de motie is door de raad aangenomen.

Deel dit bericht

Labels: ,

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder

Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'

Huiskamer 944x250.jpgvrijdag 24 januari 2020 19:30 De ChristenUnie denkt na over beleid voor de toekomst, op allerlei terreinen. Dat doen we graag samen met u. Op vrijdagavond 24 januari neemt Gert-Jan Segers plaats in een ‘ChristenUnie-huiskamer’... lees verder

Nieuwjaarsborrel

vrijdag 10 januari 2020 20:00 Beste leden, Om de kerst en het nieuwe jaar te vieren zal er weer een nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 10 januari bij Café-Restaurant Camping Ganspoort (Helling 87, ... lees verder