Merwedekanaalzone

csm_impressie-merwede-vogelvlucht_9ce9022513.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 14 oktober 2021 om 17:00

Merwedekanaalzone

Afgelopen week werd in de gemeenteraad de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan voor de Merwedekanaalzone met een ruime meerderheid aangenomen. Al jaren wordt er gepraat over een herontwikkeling van het vervallen bedrijventerrein in de Merwedekanaalzone.

Het stedenbouwkundig plan heeft ervoor gezorgd dat er de komende jaren 6000 woningen bijgebouwd gaan worden. Waarvan minimaal 30% in het sociale huursegment. En dit alles in een gezonde duurzame omgeving met veel groen en plekken waar je in deze drukke stadswijk tot rust kan komen. Voor de ChristenUnie was dit laatste één van de belangrijke punten: hoe zorg je dat er in een steeds verder verdichtende stad ruimte is voor rust, ontmoeting en sociale cohesie? Daarnaast is er op verzoek van de ChristenUnie veel aandacht voor maatschappelijke voorzieningen. Zo komt er bijvoorbeeld een Gezondheidscentrum, een jeugdhulpinstelling en een maatschappelijke opvang van Time-out.

De Merwedekanaalzone kent een ambitieus mobiliteitsprogramma wat voornamelijk uit gaat van lopen, fietsen en deelmobiliteit. De ChristenUnie heeft met twee moties verankert dat mobiliteit ook voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn en blijven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de omliggende wijken ook meeprofiteren van het ambitieuze mobiliteitsprogramma. Om extra in te zetten op wandelen en fietsen zijn er bruggen nodig. Hierover hebben we de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld met omwonenden en roeiers. De bruggen die noodzakelijk zijn voor het plan gaan er uiteindelijk komen. We hebben in de gemeenteraad besloten om een ander deel van de bruggen te schrappen omdat de inpassing erg ingewikkeld was of omdat nut en noodzaak te weinig was onderbouwd.

Nu zo snel mogelijk aan de slag met de bouw van 6.000 woningen in de nieuwe groene autovrije stadswijk Merwede!

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.