Mondelinge vragen Holocaust monument

Auschwitz_I_(22_May_2010).jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 22 november 2019 om 13:00

Mondelinge vragen Holocaust monument

De gemeente Utrecht staat nog niet op de lijst voor een Holocaustmonument van Daan Roosegaarde. Het Nationaal Comité geeft aan dat ze het liefst ziet dat alle Nederlandse gemeenten zich aanmelden, voorzitter Gerdi Verbeet roept daartoe dan ook op. De ChristenUnie Utrecht stelt hier samen met de VVD mondelinge vragen over aan het college.

Op 27 januari wordt er jaarlijks stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit jaar kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde gevraagd om hier een monument voor te ontwerpen. Zijn idee, 104.000 lichtgevende stenen, staat symbool voor het aantal uit Nederland gedeporteerde Joden, Roma en Sinti. Na een landelijke onthulling op 16 januari wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen tentoongesteld.

Inmiddels hebben zo’n 100 Nederlandse gemeenten zich aangemeld. Op de lijst die gepubliceerd is op 15 november 2019 is te lezen dat de gemeente Utrecht zich nog niet heeft aangemeld.

Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben de fracties van de ChristenUnie en de VVD de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het initiatief van het Nationaal Comité?

  2. Heeft het college al een afweging gemaakt om wel of niet deel te nemen aan dit initiatief? Zo ja, welke?

  3. Als dat nog niet het geval is, is het college dan bereid om, in overleg met het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking, te bekijken of een deelname van Utrecht aan dit landelijke initiatief mogelijk is en de raad daarover te berichten?

Update: Utrecht doet mee met het initiatief!

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder