Nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers

Asielzoeker.jpg
pf rachel nov 22.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 17 september 2020 om 13:00

Nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers

Met de beelden van Moria op mijn netvlies bespraken we vandaag in de raad een lokaal opvangbeleid voor asielzoekers. Wat hadden we graag voor een groep in het kamp hier een plek gegeven. Want de Utrechtse manier is humaan en waardig.

In de commissie voor de zomer hebben we een goed debat gehad over dit raadsvoorstel. Onze belangrijkste vraag was of er van dit voorstel afgeweken kan worden als er zich, net als in 2015, een noodsituatie/vluchtelingencrisis voordoet. Het antwoord daarop was en is ja. Er kan, als het moet, afgeweken worden.

Utrecht wil als mensenrechtenstad ook in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers. Met de wijze waarop we nu maar ook in de toekomst in Utrecht opvang verzorgen doen we daar ons inziens recht aan. Namelijk op de Utrechtse manier (Plan Einstein) met daarbij ook tijdelijke huisvesting van andere woningzoekenden. Wij kunnen dan ook zeker instemmen met dit raadsvoorstel.

We wensen het college wijsheid en alle goeds bij de vervolgstappen.

Lees hier het raadsvoorstel 'Kader nieuwe grootschalige opvanglocaties asielzoekers'.

Update: Het raadsvoorstel is aangenomen.

Deel dit bericht

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.