Fractie

 • Rik van der Graaf
  Fractievoorzitter

  Portefeuilles: Circulaire economie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Erfgoed (incl. werven), Energie en Klimaat, Groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone, Milieu en Emissieloos vervoer, Mobiliteit, Omgevingsvisie, Openbare ruimte, Ruimtelijke ontwikkeling, Samen voor Overvecht, Sport, Vastgoed, Wonen en volkshuisvesting

  r.van.der.graaf@utrecht.nl
  06-38221248

  TwitterInstagram
 • Bina Chirino
  Raadslid

  Portefeuilles: Asiel en integratie, Bestuurlijke zaken, Bibliotheek, Burgerzaken, Cultuur, Diversiteit en inclusie, Economische zaken, Evenementen, Financiën (incl. belastingen, control en subsidies), Handhaving en vergunningen, Jeugd en jeugdzorg, WMO en welzijn, Markten en havens, Mbo, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Participatie, Personeel en organisatie, Publieksdienstverlening, Prostitutie, Stationsgebied, Toegankelijkheid, Toerisme, Volksgezondheid, Werk en inkomen, Wijk- en Buurtaanpak

  bina.chirino@utrecht.nl
  06-38218730

  TwitterFacebookInstagram
 • Kirsten Alblas
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Circulaire Economie, Duurzaamheid, Energie en Klimaat, Groen, Jeugd en jeugdzorg, Samen voor Overvecht

  kirsten.alblas@utrecht.nl 
  06-84580223

  TwitterInstagram
 • Derk van Bergen
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Asiel en Integratie, Bestuurlijke zaken, Drugs, Handhaving en vergunningen, Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, Onderwijs (incl. Onderwijshuisvesting en Bibliotheek), Openbare orde en veiligheid, Prostitutie, Toegankelijkheid, Volksgezondheid, WMO en Welzijn

  derk.van.bergen@utrecht.nl
  06-48543646

  Twitter
 • Tijmen Compagnie
  Fractiemedewerker/commissielid
  Fractiesecretaris

  Portefeuilles: Burgerzaken, Dierenwelzijn, Markten en havens, Ombudszaken, Openbare ruimte, Toerisme

  tijmen.compagnie@utrecht.nl
  06-39578752

  FacebookInstagram
 • Jan Wijmenga
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Efgoed (inclusief werven), Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed, Wonen en volkshuisvesting

  jan.wijmenga@utrecht.nl
  06-16330021

  Twitter

Foto's: Frederique Smit, Bart Bijzet en Esther Mertens