Fractie

 • Rik van der Graaf
  Fractievoorzitter

  Portefeuilles: Circulaire economie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Energie, Groen, Grondzaken, Klimaatadaptatie, Leidsche Rijn, Markten en havens, Merwedekanaalzone, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Omgevingsvisie, Openbare ruimte, Ruimtelijke ontwikkeling, Samen voor Overvecht, Sport, Stationsgebied, Vastgoed, Wonen

  r.van.der.graaf@utrecht.nl
  06-38221248

  TwitterInstagram
 • Bina Chirino
  Raadslid

  Portefeuilles: Asiel en integratie, Bestuurlijke zaken, Bibliotheek, Burgerzaken, Cultuur, Diversiteit, Economische zaken, Erfgoed, Financiën, Handhaving en vergunningen, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, MBO, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie, Publieksdienstverlening, Prostitutie, Toegankelijkheid, Toerisme, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen, Wijkgericht werken en participatie

  bina.chirino@utrecht.nl
  06-13293506

  TwitterFacebookInstagram
 • Kirsten Alblas
  Fractiemedewerker

  Portefeuilles: Circulaire Economie, Duurzaamheid, Energie, Groen, Jeugd en jeugdzorg, Klimaatadaptatie, Samen voor Overvecht

  kirsten.alblas@utrecht.nl 
  06-84580223

  TwitterInstagram
 • Tijmen Compagnie
  Fractiemedewerker

  Portefeuilles: Burgerzaken, Dierenwelzijn, Markten en havens, Ombudszaken, Openbare ruimte

  tijmen.compagnie@utrecht.nl
  06-39578752

  FacebookInstagram

Foto's: Frederique Smit, Bart Bijzet en Esther Mertens