Fractie

 • Rachel Streefland - Raadslid

  Portefeuilles: Jeugd & Jeugdzorg, Onderwijs, Openbare orde en Veiligheid, Regiozaken, Volksgezondheid, Welzijn, Wijkgericht werken, Zorg & MO, Diversiteit

  r.streeflanddriesprong@raad.utrecht.nl
  06-42339696

  Twitter
 • Jan Wijmenga - Raadslid

  Portefeuilles: Bestuursinformatie, Burgerzaken, Citymarketing, Duurzaamheid, Erfgoed / Monumenten, Grondzaken, Internationale zaken, Juridische zaken, Leidsche Rijn, Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Sport, Wonen

  j.wijmenga@raad.utrecht.nl
  06-16330021

  Twitter
 • Rik van der Graaf - fractiemedewerker

  Portefeuilles: Dierenwelzijn, Economie, Ruimtelijke ordening, Stationsgebied, Vastgoed, Verkeer en Mobiliteit

  r.van.der.graaf@raad.utrecht.nl

  Twitter
 • Janneke Admiraal - fractiemedewerker

  Portefeuilles: Bibliotheek, Cultuur, Financiën, Ombudszaken, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Werk en Inkomen

  janneke.admiraal@raad.utrecht.nl
  06-40265062

  Twitter
 • Tijmen Compagnie - fractiesecretaris

  t.compagnie@raad.utrecht.nl
  06-39578752

Foto's: Frederique Smit