Fractie

 • Rik van der Graaf
  Fractievoorzitter

  Portefeuilles: A12-zone, Circulaire Economie, Dierenwelzijn, Energie en Klimaat, Lunetten-Koningsweg, Grondzaken, Mobiliteit, Groen, Milieu en Emissieloos, Openbare ruimte, Overvecht, Ruimtelijke ordening en Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied), Rijnenburg, Samen voor Overvecht, Sport, Utrecht Science Park, Vastgoed, Vervoer, Werven, Westraven, Wijk- en Buurtaanpak, Wonen en Volkshuisvesting 

  r.van.der.graaf@utrecht.nl
  06-38221248

  TwitterInstagram
 • Bina Chirino
  Raadslid

  Portefeuilles: Asiel en Integratie, Burgerzaken, Cultuur, Diversiteit en inclusie, Drugs, Economische Zaken, Erfgoed, Evenementen, Financiën, Handhaving, Internationale zaken, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang en Beschermd, Markten en Havens, Openbare orde en Veiligheid (incl. mensenhandel en drugscriminaliteit), Ombudszaken, Onderwijs (incl. MBO), Participatie, Personeel en Organisatie, Publieksdienstverlening, Regionale samenwerking, Sekswerk, Volksgezondheid, Werk en Inkomen, Wmo en Welzijn, Wonen

  bina.chirino@utrecht.nl
  06-38218730

  TwitterFacebookInstagram
 • Kirsten Alblas
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Circulaire Economie, Energie en Klimaat, Groen, Jeugd en jeugdzorg, Samen voor Overvecht, Wijk- en Buurtaanpak, WMO en Welzijn

  kirsten.alblas@utrecht.nl 
  06-84580223

  TwitterInstagram
 • Derk van Bergen
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Asiel en Integratie, Drugs, Handhaving, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Onderwijs (incl. MBO), Openbare orde en Veiligheid (incl. mensenhandel en drugscriminaliteit), Prostitutie en Sekswerk, Volksgezondheid

  derk.van.bergen@utrecht.nl
  06-48543646

  Twitter
 • Tijmen Compagnie
  Fractiemedewerker/commissielid
  Fractiesecretaris

  Portefeuilles: Burgerzaken, Dierenwelzijn, Groot Merwede, Markten en havens, Ombudszaken, Openbare ruimte, Utrecht Science Park

  tijmen.compagnie@utrecht.nl
  06-39578752

  FacebookInstagram

Foto's: Frederique Smit