Fractie

 • Rik van der Graaf
  Fractievoorzitter

  Portefeuilles: A12-zone, Bestuurlijke Zaken, Burgerzaken, Drugs, Economische Zaken, Evenementen, Financiën, Handhaving, Internationale Zaken, Lunetten-Koningsweg, Grondzaken, Mobiliteit, Ombudszaken, Onderwjis (incl. MBO), Openbare Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, Regionale Samenwerking, Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied), Rijnenburg, Sekswerk, Sport, Utrecht Science Park, Volksgezondheid, Werk en Inkomen, Westraven

  r.van.der.graaf@utrecht.nl
  06-38221248

  TwitterInstagram
 • Bina Chirino
  Raadslid

  Portefeuilles: Asiel en Integratie, Circulaire Economie, Cultuur, Dierenwelzijn, Diversiteit en Inclusie, Energie en Klimaat, Erfgoed, Groen, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Markten en Havens, Milieu en Emissieloos Vervoer, Openbare Ruimte, Overvecht, Participatie, Publieksdienstverlening, Samen voor Overvecht, Vastgoed, Werven, Wijk- en Buurtaanpak, Wmo en Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting

  bina.chirino@utrecht.nl 
  06-13293506

 • Derk van Bergen
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Drugs, Handhaving, Onderwijs (incl. MBO), Openbare orde en Veiligheid (incl. mensenhandel en drugscriminaliteit), Participatie, Sekswerk, Volksgezondheid

  derk.van.bergen@utrecht.nl
  06-48543646

  Twitter
 • Tabasum Westra- van Til
  Commissielid

  Portefeuilles: Asiel & Integratie, Burgerzaken, Cultuur, Erfgoed, Internationale Zaken, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Regionale Samenwerking, Ombudszaken, Wijk- en Buurtaanpak

  tabasum.westra@utrecht.nl 
  06-43141834

  TwitterFacebookInstagram
 • Lenno van Straalen
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Circulaire Economie, Groot Merwede, Markten en Havens, Openbare Ruimte, Utrecht Science Park, Vastgoed, Wonen en Volkshuisvesting

  lenno.van.straalen@utrecht.nl 
  06-39325573

  TwitterInstagram
 • Kirsten Alblas
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Asiel en Integratie, Circulaire Economie, Cultuur, Dierenwelzijn, Diversiteit en Inclusie, Energie en Klimaat, Erfgoed, Groen, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Markten en Havens, Milieu en Emissieloos Vervoer, Openbare Ruimte, Overvecht, Participatie, Publieksdienstverlening, Samen voor Overvecht, Vastgoed, Werven, Wijk- en Buurtaanpak, Wmo en Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting

  kirsten.alblas@utrecht.nl 
  06-81014401

  TwitterInstagram
 • Tijmen Compagnie
  Fractiemedewerker/secretaris

  tijmen.compagnie@utrecht.nl
  06-39327967

 • Paulijne Stolk
  Fractiemedewerker

  paulijne.stolk@utrecht.nl 

Foto's: Esther Mertens en Frederique Smit