Fractie

 • Rik van der Graaf
  Fractievoorzitter

  Portefeuilles: A12-zone, Bestuurlijke Zaken, Burgerzaken, Drugs, Economische Zaken, Evenementen, Financiën, Handhaving, Internationale Zaken, Lunetten-Koningsweg, Grondzaken, Ombudszaken, Onderwjis (incl. MBO), Openbare Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, Regionale Samenwerking, Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied), Rijnenburg, Sekswerk, Sport, Utrecht Science Park, Volksgezondheid, Werk en Inkomen, Westraven

  r.van.der.graaf@utrecht.nl
  06-38221248

  TwitterInstagram
 • Kirsten Alblas
  Raadslid

  Portefeuilles: Asiel en Integratie, Circulaire Economie, Cultuur, Dierenwelzijn, Diversiteit en Inclusie, Energie en Klimaat, Erfgoed, Groen, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Markten en Havens, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Overvecht, Participatie, Publieksdienstverlening, Samen voor Overvecht, Vastgoed, Werven, Wijk- en Buurtaanpak, Wmo en Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting

  kirsten.alblas@utrecht.nl 
  06-81014401

  TwitterInstagram
 • Derk van Bergen
  Fractiemedewerker/commissielid

  Portefeuilles: Drugs, Handhaving, Onderwijs (incl. MBO), Openbare orde en Veiligheid (incl. mensenhandel en drugscriminaliteit), Participatie, Prostitutie en Sekswerk, Volksgezondheid

  derk.van.bergen@utrecht.nl
  06-48543646

  Twitter
 • Tabasum Westra- van Til
  Commissielid

  Portefeuilles: Asiel & Integratie, Burgerzaken, Cultuur, Erfgoed, Internationale Zaken, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Regionale Samenwerking, Ombudszaken, Wijk- en Buurtaanpak

  tabasum.westra@utrecht.nl 
  06-43078772

  TwitterFacebookInstagram
 • Lenno van Straalen
  Fractiemedewerker

  lenno.van.straalen@utrecht.nl 
  06-39325573

  TwitterInstagram
 • Tijmen Compagnie
  Fractiemedewerker/commissielid
  Fractiesecretaris

  Portefeuilles: Dierenwelzijn, Groot Merwede, Markten en havens, Openbare ruimte, Utrecht Science Park

  tijmen.compagnie@utrecht.nl
  06-39327967

  FacebookInstagram

Foto's: Frederique Smit