Fractie

 • Rachel Streefland - Raadslid

  Portefeuilles: Bibliotheek, Cultuur, Financiën, Jeugd & Jeugdzorg, Ombudzaken, Onderwijs, Openbare orde en Veiligheid, Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Regiozaken, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, WIjkgericht werken, Zorg & MO

  r.streeflanddriesprong@raad.utrecht.nl

  06-42339696

 • Jan Wijmenga - Raadslid

  Portefeuilles: Bestuursinformatie, Burgerzaken, Citymarketing, Duurzaamheid, Erfgoed / Monumenten, Grondzaken, Internationale zaken, Juridische zaken, Leidsche Rijn, Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Sport, Wonen

  j.wijmenga@raad.utrecht.nl

  Twitter
 • Suzanne van Putten - fractiesecretaris

  Secretariaat / Voorlichting

  s.van.putten@raad.utrecht.nl

 • Rik van der Graaf - fractiemedewerker

  Portefeuilles: Dierenwelzijn, Economie, Ruimtelijke ordening, Stationsgebied, Vastgoed, Verkeer en Mobiliteit

  r.van.der.graaf@raad.utrecht.nl

Foto's Rachel Streefland en Jan Wijmenga door Désiree Meulemans

Foto's Rik van der Graaf en Suzanne van Putten door Ryan van Leeuwen