Een eensgezinde raad – het kan wél

Complex
Profielfoto Erika Pors 2023 bijgesneden
Door Erika Pors op 17 september 2021 om 13:15

Een eensgezinde raad – het kan wél

Enkele jaren geleden verscheen er een kritisch rapport van de Utrechtse rekenkamer – onderzoekers die voor de gemeenteraad werken – over de bouw van de Uithoflijn. Er werd meer uitgegeven aan de bouw van die tramlijn dan was begroot. En de vraag was of de gemeenteraad daar wel goed over was geïnformeerd en of er niet teveel aan bepaalde zaken was uitgegeven.

Eén van de belangrijkste conclusies van de bespreking in de gemeenteraad over dat rapport was dat de raad op een andere manier betrokken wilde worden bij lang lopende, grote en dure projecten. De raad wilde anders en gestructureerder informatie krijgen. Een unaniem aangenomen motie van de ChristenUnie gaf burgemeester en wethouders én de raad zelf de opdracht om daar aan te gaan werken. 

Wat volgde was een serie gespreksrondes. Met andere gemeenten, experts, ambtenaren en raadsleden. Het uiteindelijke product: de Regeling Risicovolle Projecten. Net voor de zomervakantie unaniem (opnieuw!) vastgesteld door de gemeenteraad. Kern ervan is dat bij projecten waar grotere financiële en maatschappelijke risico’s te verwachten zijn, de gemeenteraad op regelmatige momenten en op een vastgestelde manier geïnformeerd moet worden over het verloop van het project. Zodat verrassingen zoals met de Uithoflijn, waar de raad vele miljoenen extra moest vrijmaken, niet meer voorkomen.

Geen onderwerp waar een fractie de pers mee haalt, maar wel een belangrijke zet om als raad – samen – de controlerende taak te versterken.

 

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.