Bestuur

De ChristenUnie Utrecht is een actieve kiesvereniging met bijna 400 leden. Naast de fractie kent elke plaatselijke vereniging van de ChristenUnie een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar zet ook de grote lijnen van de partij uit in de gemeente Utrecht. Als bestuur dragen wij er zorg voor dat onze fractie in optimale omstandigheden kan werken. Tegelijk houdt het bestuur in het oog dat onze fractie datgene nastreeft wat er in het verkiezingsprogramma beloofd is. Wij zijn de spreekbuis van en naar de leden. Hiervoor zijn persoonlijke contacten en de door het bestuur georganiseerde algemene ledenvergaderingen een goed middel. Ook worden er geregeld activiteiten georganiseerd zoals debatavonden en borrels, deze worden aangekondigd op de website en via de (digitale) nieuwsbrief.

Lees hier het activiteitenverslag van 2018. De resultatenrekening zie je hier

Voor vragen over de kiesvereniging en haar activiteiten kunt u altijd mailen naar: bestuur@utrecht.christenunie.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Annebeth Roor
Voorzitter
voorzitter@utrecht.christenunie.nl

Suzanne Verbree- Jongsma
Penningmeester & Politiek secretaris
politieksecretaris@utrecht.christenunie.nl
penningmeester@utrecht.christenunie.nl

Joël van Eerde
Secretaris
bestuur@utrecht.christenunie.nl

Joël Visser
Bestuurslid Permanente Campagne
bestuur@utrecht.christenunie.nl

Harmen van Doorn
Algemeen bestuurslid
bestuur@utrecht.christenunie.nl