Wethouder

Vanaf het voorjaar 2018 vormt de ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 de coalitie binnen de Utrechtse gemeenteraad. In het college van Burgemeester en Wethouders levert de ChristenUnie ook één wethouder. Dat is Maarten van Ooijen. Voordat hij wethouder werd, is Maarten van Ooijen ook gemeenteraadslid en fractievoorzitter geweest voor de Utrechtse fractie. 

 • Maarten van Ooijen - Wethouder

  Portefeuilles: Maatschappelijke ondersteuning, Asiel en integratie, Sport, Welzijn, Wijk Vleuten / De Meern

  Wil je met Maarten van Ooijen in contact komen? Lees hier hoe dat kan. 

  Twitter

Utrechtse wethouders in de provincie

Naast Maarten van Ooijen zijn er nog twee Utrechtse ChristenUnie-leden wethouder. Dat zijn Tymon de Weger en Bas Lont. Tymon de Weger was eerder wethouder in Utrecht; nu neemt hij die plek in in Woerden. Bas Lont is na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wethouder geworden in Oudewater. 

 • Bas Lont - Wethouder

  Portefeuilles: 

  • Financiën, aanbestedingsbeleid, inkoopbeleid
  • Duurzaamheid en milieu
  • Afval en riolering
  • Cultuur
  • Archeologie en monumentenbeleid
  • Grondbeleid
  • Wijkwethouder Hoenkoop en Willeskop

 • Tymon de Weger - Wethouder

  Portefeuilles:

  • Welzijn en Jongerenwerk
  • WMO (incl. inkoop) Integrale toegang Woerden Wijzer / Cumulus
  • Schuldhulpverlening
  • Statushouders en vluchtelingen
  • Gebiedsgericht werken en leefbaarheid; coördinatie burgerparticipatie
  • Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
  • Vergunningverlening, bouwen en wonen
  • Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied
  • Monumenten en archeologie
  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Milieu en natuur- en milieueducatie
  • Afval en reiniging / circulaire economie