Vervoer voor iedereen

Vervoer voor iedereen voorblad.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 30 april 2021 om 16:00

Vervoer voor iedereen

Afgelopen week stelde de gemeenteraad bijna unaniem de Visie Vervoer voor iedereen vast. Daarin staat hoe we het Utrechtse vervoersysteem voor iedereen beschikbaar willen houden en hoe we er daarbinnen voor willen zorgen dat doelgroepenvervoer aansluit op het openbaar vervoer. Zodat iedereen het vervoersmiddel kan gebruiken wat bij hem of haar past.

Fietsenbank
In de behandeling in de de raad hebben we op twee belangrijke punten toezeggingen gehad. Allereerst maakt de ChristenUnie Utrecht zich al een aantal jaar hard voor een fietsenbank waar voor mensen met weinig budget een fiets te krijgen is. De fietsenbank is nu actief in Utrecht Overvecht maar zal op korte termijn ook uitgebreiden naar andere wijken.

Vervoersarmoede
Daarnaast hebben we in Utrecht weinig zicht op hoeveel mensen vervoersarmoede ervaren. Vervoersarmoede gaat over ‘het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt’. Naar aanleiding van onze vragen gaat er breder onderzoek gedaan worden naar in welke wijken inwoners dit probleem ervaren en welke oplossingen we daarin kunnen bieden.

Verantwoordelijke ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen: “Verplaatsen van A naar B lijkt zo simpel. Je springt op de fiets en... maar soms is dat niet zo. Bijvoorbeeld als je afhankelijk bent van de regiotaxi vanwege een handicap. Of als alleen reizen lastig is vanwege een verstandelijke beperking. Juist daarom is het nodig dat we het voor iedereen mogelijk maken zich soepel te verplaatsen door de stad. Deze visie helpt ons om daarbij de goede stappen vooruit te zetten!”

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.