Welkom op onze website!

RSS icon linking to RSS overview

Kampioenentour gaat door!

Kampioennetourvrijdag 14 september 2018 14:32 Na het reces begint de fractie weer aan een volgende aflevering van de Kampioenentour. Op 13 september 2018 werd de medaille aan een bijzonder iemand uitgereikt. Deze mevrouw maakt al 30 jaar lang... lees verder

Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!

Mirte en Joëlvrijdag 07 september 2018 10:12 Tijdens de volgende Algemene ledenvergadering wisselen Mirte en Joël. Mirte zwaait af als secretaris en Joël neemt die functie binnen het bestuur van haar over. De komende weken laten we je vast kennismaken met de opvolgers van het huidige bestuur. Lees verder! lees verder

Stedin: constructieve partner of sta in de weg?

Energie-U Jandonderdag 06 september 2018 10:15 Utrecht is volop bezig om de omslag te maken van fossiele naar duurzame energie. Inwoners van onze gemeente, onder meer verenigd in Energie-U, werken aan projecten om de gemeentelijke doelen voor duurzame energie binnen bereik te brengen. In de praktijk blijkt echter dat niet alle partijen waarvan zij afhankelijk zijn hun afspraken nakomen. lees verder

Open Fractievergadering

fractievergadering kleinvrijdag 31 augustus 2018 14:56 Ben jij benieuwd waar de fractie zich op het moment zoal mee bezighoudt? Tijdens de wekelijkse fractievergadering komt het allemaal voorbij: van commissie-inbreng tot kritische vragen over raadsbesluiten, van werkbezoeken tot nieuws waar we iets mee moeten. lees verder

CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal

1015287.JPGmaandag 13 augustus 2018 19:37 Samen met D66 heeft de ChristenUnie-fractie vragen gesteld over de veiligheid op Utrecht Centraal. Verschillende routes zijn tegelijk gesloten, en mogelijk zijn er daarom niet genoeg vluchtwegen. lees verder

Overig nieuws