Welkom op onze website!

RSS icon linking to RSS overview

Medaille voor vrijwilliger brandweer

Kampioenentour brandweer.jpegmaandag 24 juni 2019 16:06 In 2014 kregen verschillende vrijwilligerskampioenen een gouden plak van de ChristenUnie Utrecht. Omdat vrijwilligers niet genoeg in het zonnetje gezet kunnen worden, hebben we besloten de Kampioenentour gewoon voort te zetten! lees verder

Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn

Fiesten incl OV Fietsmaandag 24 juni 2019 15:14 Tijdens de raadscommissie van 7 maart 2019 is gesproken over Mobility as a Service (MaaS). Bij het bespreken van alle regels rondom de parkeernormen voor fietsen en auto's kwam namelijk de mogelijkheid aan de orde om de parkeernorm te verlangen, wanneer deelauto’s worden gecombineerd met extra fietsparkeerplekken en MaaS-maatregelen. Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan de wethouder.  lees verder

Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree

Suzanne Verbreemaandag 24 juni 2019 07:22 Nu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur.
In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Suzanne Verbree, die kandidaat staat voor de functie politiek secretaris en penningmeester. lees verder

Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019

Rachel raadzaaldonderdag 20 juni 2019 12:26 Elk jaar bespreekt de gemeenteraad tijdens de Voorjaarsnota het financiele plaatje van de gemeente. Vandaag trapte de raad af met de algemene beschouwingen, het moment waarop elke fractie haar kijk op de stad en op de gemeente verwoordt. In de komende weken bespreken we in de commissie de Voorjaarsnota, en op 11 juli zal de raadsvergadering over de Voorjaarsnota plaatsvinden. lees verder

Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering

RachelStreeflanddonderdag 13 juni 2019 15:04 Afgelopen week is het nieuwe voorstel over het Nieuwe Zandpad van het college naar buiten gekomen. Het Nieuwe Zandpad is de locatie waarover de gemeenteraad in 2015 bij grote meerderheid heeft besloten dat daar weer raamprostitutie gerealiseerd gaat worden (alleen CDA en ChristenUnie tegen). Een paar jaar daarvoor, in 2013, is de raamprostitutie aan het Zandpad gesloten wegens ernstige verdenkingen van mensenhandel en uitbuiting. Om dezelfde redenen zijn later ook de ramen aan de Hardebollenstraat gesloten. Voor de helderheid: de ChristenUnie is altijd tegen het voorstel van het realiseren van het Nieuwe Zandpad geweest. We hebben als ChristenUnie grote moeite met het idee dat ‘reguleren’ van prostitutie per definitie betekent dat het veilig en vrijwillig is. lees verder

Overig nieuws