Welkom op onze website!

RSS icon linking to RSS overview

Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers

Spoedeisende hulp, Ambulance.jpgvrijdag 19 april 2019 09:21 Op initiatief van de ChristenUnie zijn er donderdag tijdens het vragenuur samen met CDA, VVD en PvdA vragen gesteld over de veiligheid van maaltijdbezorgers. Er gebeuren veel ongelukken en er ... lees verder

Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor

3.jpegdonderdag 18 april 2019 10:58 Utrecht heeft grote plannen voor de Merwedekanaalzone. De groei van de stad brengt ook nieuwe vragen met zich mee. Het werkbezoek om deze vragen te kunnen beantwoorden bracht onze fractie vorige ... lees verder

Open Fractievergadering

Vergadering 800*400donderdag 18 april 2019 10:49 Ben jij benieuwd waar de fractie zich op het moment zoal mee bezighoudt? Tijdens de wekelijkse fractievergadering komt het allemaal voorbij: van commissie-inbreng tot kritische vragen over raadsbesluiten, van werkbezoeken tot nieuws waar we iets mee moeten. lees verder

CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen

Klaslokaal.jpgvrijdag 12 april 2019 16:49 De ChristenUnie vindt het van groot belang dat ieder kind mee kan doen op school. Helaas is dit momenteel niet voor alle kinderen mogelijk. Stichting Leergeld Utrecht geeft in het jaarverslag over 2018 een aantal punten aan die dit meedoen kunnen bemoeilijken. Daarom heeft de ChristenUnie in het vragenuurtje van 11 april 2019 vragen gesteld over schaduwonderwijs en de betaling van schoolrekeningen. lees verder

CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk

Domtorendinsdag 09 april 2019 19:41 In 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die ertoe leidde dat in 2017 een gemeentelijke visie op religieus erfgoed is vastgesteld. In het coalitieakkoord is in 2018 afgesproken dat er budget wordt vrijgemaakt om deze visie uit te gaan voeren. Een aantal fracties, waaronder de ChristenUnie, zou graag zien dat er meer gebeurt. lees verder

Overig nieuws