Welkom op onze site!

RSS icon linking to RSS overview

2016: een vol jaar voor de Utrechtse Afdeling

borrel CUmaandag 26 juni 2017 17:06 Elk jaar maakt het afdelingsbestuur de balans op: hoe kijken we terug op het afgesloten jaar? Inmiddels is het jaar 2016 afgesloten en daarom is het tijd voor het financieel jaarverslag dat begeleid gaat door een activiteitenverslag. lees verder

Een week bij CU Utrecht

Raadzaal2donderdag 22 juni 2017 15:50 Zomaar een week in het raadsseizoen. Waar houdt de ChristenUnie Utrecht zich zoal mee bezig in week 25? We kunnen volop aan de slag met waar we voor staan. De koepelonderwerpen ‘Gerechtigheid’ en ‘Duurzaamheid’ bepalen ons politieke handelen en denken. Afval, prostitutie & mensenhandel, armoede en vluchtelingen: vandaag worden ze allemaal besproken. lees verder

CU Utrecht in gesprek met Utrecht

RTG Vrijwilligersmaandag 19 juni 2017 16:10 De afgelopen maanden zijn we volop in gesprek gegaan met Utrecht. Studenten, buurtbewoners, vrijwilligers, organisaties: rond thematische bijeenkomsten over 'Armoede', 'Vrijwilligers', 'Integratie' en 'Duurzame groei' zijn we helemaal bijgepraat. Bedankt, alle betrokkenen! lees verder

ChristenUnie bevraagt de geplande groei van sociale huur in Overvecht

Bouw.pngdonderdag 15 juni 2017 13:25 Utrecht groeit, groeit, groeit. We moeten als stad goed opletten op welke manier we dit doen. Waar bouwen we welke woningen? De plannen geven aan dat bijvoorbeeld 52% van de nieuwbouw in Overvecht sociale huur zal worden. De ChristenUnie vindt het juist belangrijk dat er in Overvecht ook andere soorten woningen gebouwd worden. Waar het nu mis lijkt te gaan, is dat de sociale huur zich concentreert op slechts enkele Utrechtse wijken. lees verder

Woongemeenschap OverHoop ontvangt Medaille

Medaille OverHoopwoensdag 14 juni 2017 09:17 Soms leef je er gewoon voorbij, de kampioenen in onze stad. Er zijn zoveel vrijwilligers die zich geven voor de mensen om zich heen, maar niet altijd wordt hun werk gezien. Onze Kampioenentour poogt daar een verandering in te brengen. Deze week was de woongemeenschap OverHoop aan de beurt. lees verder

Overig nieuws