Welkom op onze website!

RSS icon linking to RSS overview

CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus

Verpleegster en rollator man.jpgmaandag 20 mei 2019 15:03 Op maandag 20 mei verscheen het rapport van de Utrechtse Rekenkamer over het onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus. lees verder

Zomerborrel

Kind spelen strandvrijdag 17 mei 2019 08:40 Begint de zomer ook al te kriebelen? Geen zorgen, op 21 juni kun je samen met leden van ChristenUnie Utrecht komen borrelen. Geen lid? Uiteraard ben je ook van harte welkom! We zien elkaar op vrijdag 21 juni om 20:00 uur. lees verder

Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder

Oud en jong.jpgdonderdag 16 mei 2019 11:36 De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad in Utrecht veel gesproken met betrokken van jeugdzorgorganisatie Save/VT. In de commissiebehandeling op 14 mei 2019 voerde onze fractievoorzitter Rachel het woord met onderstaande bijdrage. Hoe hebben we de gesprekken met ouders ervaren? Welke route ligt er nu voor ons? lees verder

Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking

Formulier invullendonderdag 16 mei 2019 09:36 De Rekenkamer van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Gemeente Utrecht. In dit onderzoek heeft de Rekenkamer meer dan 700 uitkeringsgerechtigden telefonisch geënquêteerd over hun persoonlijke situatie en hun ervaringen met de dienstverlening van de gemeente Utrecht. lees verder

CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark

Daalseparkmaandag 13 mei 2019 17:23 Afgelopen donderdag vergaderde de raad over het gebied rond de Daalsetunnel. De gemeente wil dit gebied opnieuw inrichten. Daar worden waarschijnlijk nieuwe woningen gebouwd. In 2011 besloot de gemeenteraad namelijk dat dit park deels bebouwd moet worden. Ook in de omgeving verandert er nog het nodige. Er loopt nog een studie voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg, er is nog steeds de ambitie om de Votulastroute aan te pakken en ook bij de Mariabrug is er nog discussie over ‘de knip of knijp’. lees verder

Overig nieuws