Welkom op onze site!

RSS icon linking to RSS overview

Programmabegroting: op zoek naar verbinding

Foto Maarten debatdinsdag 14 november 2017 10:45 Afgelopen donderdag werd de begroting van de gemeente Utrecht in de gemeenteraad besproken. Daarin wordt het geld dat in 2018 wordt uitgegeven, vastgelegd. Op deze begroting kunnen de partijen wijzigingen indienen; de ChristenUnie deed dat middels vijf moties. Drie daarvan haalde het; een oogst om dankbaar voor te zijn. lees verder

Utrecht verwelkomt nieuw PerspectieF-bestuur

Groepsfoto PerspectieFwoensdag 08 november 2017 11:34 Sinds oktober bestaat er weer een bestuur van PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) in Utrecht. Ze willen zich inzetten voor de jongeren en studenten in de mooie stad Utrecht. Met serieuze en gezellige activiteiten wil ze zowel naar hun leden als richting mensen buiten PerspectieF hun christelijke visie laten zien. lees verder

Utrecht viert Sint Maarten

Sint Maartenwoensdag 08 november 2017 11:06 Op vrijdag 10 november wordt de Mantel van Sint Maarten uitgereikt in de Domkerk. 'Onze' Maarten van Ooijen is dagvoorzitter tijdens het evenement. Van Ooijen: 'Een barmhartige daad vormde de basis voor het wapen van onze stad. Het is dan ook gepast om om deze dag stil te staan bij mensen die onbaatzuchtig hun tijd en energie inzetten voor mede-Utrechters.' lees verder

CU-motie aangenomen: innovatie dichter bij welzijnswerkers

Oude handen en zorg.jpgmaandag 06 november 2017 17:08 Tijdens de laatste raadsvergadering (2 november 2017) werd de motie die mede door de ChristenUnie werd ingediend, aangenomen. Innoveren komt dichter bij de welzijnswerkers; goed nieuws, vindt de ChristenUnie. lees verder

Erfpacht: een hoofdstuk afgesloten

Rijtjeshuis.jpgvrijdag 03 november 2017 14:20 Het hoofdstuk 'Erfpacht' is gisteren in de Raad gesloten. De Gemeenteraad stemde in met een voorstel waarin bewoners aan de slag kunnen met het bemachtigen van de grond onder hun woning. Jaarlijks betalen deze bewoners erfpachtcanon aan de gemeente; doordat de grondprijzen stijgen, zal de canon ook stijgen. lees verder

Overig nieuws