Welkom op onze site!

RSS icon linking to RSS overview

Laat je inspireren: Utrechtse vrijwilligers

Instagram twee portrettenvrijdag 20 oktober 2017 09:27 Op Instagram vind je de komende maanden elke week portretten van Utrechtse vrijwilligers. ChristenUnie Utrecht hecht veel belang aan het werk dat zij doen en laat dat graag zien door ze voor het voetlicht te brengen. Zo kunnen zij ook andere mensen inspireren. Kijk verder! lees verder

Even voorstellen: bestuursvoorzitter Henriëtte Rikkoert

Henriette Rikkoertmaandag 16 oktober 2017 14:57 Graag stellen we de kandidaat-voorzitter van de ChristenUnie Utrecht aan jullie voor: Henriëtte Rikkoert. Wie is Henriëtte? Wat bindt haar aan de ChristenUnie? En hoe ervaart ze Utrecht? Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 november wordt haar kandidaatschap in stemming gebracht; lees snel verder om te weten wie zij is. lees verder

Pracht van de nacht

Winkelstraat.jpgdonderdag 12 oktober 2017 14:58 De nacht is mooi, en sinds een tijd ook iets om zuinig op te zijn. Vandaar dat sinds veertien jaar de Nacht van de Nacht wordt gevierd. Vorig jaar organiseerden Utrechtse inwoners een burgerinitiatief om meer aandacht voor deze nacht - en voor lichtvervuiling in het algemeen - te vragen. lees verder

CU Utrecht bezorgd om aannamestop Jeugdhulpinstellingen

Moeder met gehandicapt kind.jpgdonderdag 12 oktober 2017 11:50 De ChristenUnie en PvdA maken zich zorgen over ongeveer 1 op de 3 instellingen voor specialistische Jeugdhulp, die op dit moment te maken heeft met een aannamestop. Jongeren in specialistische jeugdhulp hebben bijzondere zorg nodig. Bijvoorbeeld begeleiding bij een verstandelijke beperking of dagbesteding bij een psychisch probleem (J-GGZ). lees verder

Ophef over erfpacht

Rijtjeshuis.jpgwoensdag 11 oktober 2017 14:32 Het afgelopen jaar kwam er een controversieel onderwerp langs: de erfpacht. Sommige huiseigenaren bezitten wel het huis zelf, maar niet de grond eronder. Omdat de Utrechtse bodemprijzen steeds hoger worden, streeft de gemeente ernaar om de grond te verkopen aan de huiseigenaren; de pacht of canon die ze jaarlijks betalen wordt anders steeds hoger. lees verder

Overig nieuws