Welkom op onze website!

RSS icon linking to RSS overview

Meer plek voor kwetsbare doelgroepen

Balkonnetjes.jpgvrijdag 19 juli 2019 16:13 Goed nieuws voor de groep jongeren én de dak-en thuislozen in Utrecht: in een huisvestingsplan maakte ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen (Maatschappelijke Opvang) bekend dat er 110 extra plekken gerealiseerd worden binnen het aanbod reguliere huurwoningen. Samen met wethouder Kees Diepeveen (Wonen) heeft hij afspraken gemaakt met Utrechtse corporaties en zorginstellingen. lees verder

Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota

CU Utrecht-29.jpgvrijdag 12 juli 2019 14:16 Het politieke jaar loopt bijna ten einde. En dat betekent in de politiek dat de voorjaarsnota (voor wie wil weten wat dat is: een tussentijdse update en bestuurlijke doorkijk van het college) besproken wordt in de raad. Het moment om als partij ook zelf aan te geven wat je goed acht voor de mensen, voor de stad. Doordat we in de coalitie zitten zijn natuurlijk ook veel wensen die we als ChristenUnie hebben daarin terecht gekomen en worden nu uitgevoerd. lees verder

Even voorstellen: bestuurslid Joël van Eerde

Joel van EeRDEmaandag 08 juli 2019 13:50 Nu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur.
Vandaag kun je kennismaken met Joël van Eerde, die kandidaat staat voor de functie van secretaris. lees verder

Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn

Harmen van doorn-nk.jpgwoensdag 03 juli 2019 15:52 Nu het provinciaal bestuur goed en wel in de statenzetels zit, zijn er bestuursfuncties van het afdelingsbestuur van de ChristenUnie Utrecht te vervullen. In het najaar stemmen de leden over de samenstelling van het bestuur.
In de komende weken stellen we de kandidaats-bestuursleden aan je voor. Vandaag Harmen van Doorn, die kandidaat staat voor de functie Algemeen Bestuurslid lees verder

Groene ommetjes en initiatieven in Utrecht

Insecten.jpgdinsdag 02 juli 2019 11:50 Vorige week kwam het Meerjaren Groenprogramma 2019 – 2022 naar buiten. Het programma waar de gemeente in aangeeft dat ze gaat investeren in groene en blauwe verbindingen in de stad. De verbindingen zorgen voor aansluiting tussen parken en groene gebieden rond de stad en tussen de verschillende wijken. Volgens wethouder van Hooijdonk moet iedereen een groen ommetje kunnen maken in de buurt. Laat het nou juni de maand zijn met het maandthema groen waarin we als ChristenUnie extra aandacht willen vragen voor Groen. Tijd dus voor een korte reflectie op deze maand. lees verder

Overig nieuws