Welkom op onze website!

RSS icon linking to RSS overview

Programmabegroting 2018

Raadzaal2vrijdag 09 november 2018 13:22 Op 8 november gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de begroting voor 2019, de eerste begroting waarin de ambities van de coalitie van ChristenUnie, D66 en GroenLinks doorklinken.  lees verder

Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht

Raadzaaldonderdag 08 november 2018 19:05 Gisteren was er een belangrijke vergadering in de gemeenteraad. De jaarlijkse begroting werd besproken. Dit leverde voor de ChristenUnie een mooie oogst op: een motie om aan de slag te gaan met de banenafspraak werd raadsbreed gesteund. Fractievoorzitter Rachel Streefland hield haar rede in het slotdebat met verve. Benieuwd? Lees het hier na! lees verder

ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'

wwk.jpgvrijdag 02 november 2018 13:28 Op de fiets vertrekken raadslid Rachel Streefland en fractiemedewerker Jiska Zwaal naar Huis ter Heide, waar de gemeenteraadsfracties zijn uitgenodigd door de bewoners van woonwagenkamp 'Beukbergen'. De burgemeester en wethouder die ook bij de bijeenkomst waren, lichtten toe hoe dit kamp op deze plek tot stand is gekomen. lees verder

De nacht komt tot rust

Spaarlampdonderdag 01 november 2018 12:07 Het wordt steeds donkerder in Utrecht, als het gaat om de lantaarnpalen. Dat is goed nieuws! Vorig jaar vroeg de ChristenUnie tijdens de bespreking van het burgerinitiatief om een aantal wijzigingen. Dit blijkt door de gemeente op verschillende manieren in uitvoering te zijn gebracht. lees verder

Utrecht zoekt 100 pleegouders

Gezindonderdag 01 november 2018 09:43 De ChristenUnie wil graag dat elk kind kan opgroeien in een gezin. Soms gaat dit (tijdelijk) niet bij de eigen ouders. Dan zoeken pleegzorgorganisaties naar een pleeggezin. Voor Utrechtse kinderen is het fijn als zij in de eigen omgeving kunnen blijven. Zo blijven de school, de sport- of muziekles en de vriendjes in de buurt. Ook is het makkelijker om de ouder(s) regelmatig te blijven zien. Om dit te kunnen bereiken zijn er voldoende pleegouders nodig in de stad. Deze week is de Week van de Pleegzorg, waarin Utrecht op zoek gaat naar 100 nieuwe pleegouders. lees verder

Overig nieuws