Eerste duurzame voedselbank

voedselbank foto.jpg
Pim.jpg
Door Pim Steenbergen op 2 november 2019 om 12:00

Eerste duurzame voedselbank

Het is een treurige zaak dat mensen in onze stad afhankelijk zijn van de voedselbank. Omdat ze niet voldoende financiële middelen hebben om rond te kunnen komen en genoeg eten te kopen. Gelukkig hebben wij in onze stad een hoop vrijwilligers die proberen om de verschillende uitgiftepunten van de voedselbanken draaiende te houden. Het vinden van een goede plek voor uitgiftepunten is echter in veel wijken een groot probleem. Vaak moet men van de ene tijdelijke locatie naar de andere verhuizen.

In ons eigen verkiezingsprogramma sprongen wij in de bres voor langdurige en duurzame huisvesting van de voedselbanken: ‘De gemeente biedt de Voedselbanken voordelige en langlopende contracten voor huisvesting, zodat ze niet steeds hoeven te verhuizen.’ Toen wij in het college plaats mochten nemen hebben wij ons hier uiteraard hard voor gemaakt. Dit resulteerde in de een structurele financiële dekking van 150.000 euro per jaar voor onder andere een projectleider die hiermee aan de slag ging. De Stichting Voedselbank Utrecht heeft in samenwerking met de gemeente Utrecht een plan opgesteld en inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan te merken.

In dit plan wordt getracht de voedselbanken duurzaam te huisvesten in panden waar ook mogelijkheden zijn om samen te komen. Zodat bezoekers van de voedselbank rustig een kop koffie kunnen drinken en met elkaar in gesprek kunnen. Ook geeft dit de mogelijkheid aan vrijwilligers om hulp te bieden bij vragen van bezoekers. De voedselpakketten worden dan niet meer op de uitgiftelocatie ingepakt maar in de centrale loods van de voedselbank op het bedrijventerrein in Overvecht. Dit biedt meer zekerheid om de voedselveiligheid te waarborgen.

Op vrijdag 1 november was de opening van het eerste uitgiftepunt ‘nieuwe stijl’ in buurthuis de Nieuwe Jutter in de Rivierenwijk. Een ruimte met een huiskamer waar ook ruimte is voor ontmoeting. De komende tijd zullen er meer locaties volgen.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder