Pro-Palestina demonstraties in Utrecht

Menigte protesteren zwartwit demonstratie demonstreren
Derk van Bergen feb 24.jpg
Door Derk van Bergen op 17 mei 2024 om 12:00

Pro-Palestina demonstraties in Utrecht

Er is de afgelopen tijd veel onrust in onze stad op het gebied van demonstraties. Tot driemaal toe werd er door demonstranten, waaronder studenten en docenten van de Universiteit Utrecht, een gebouw van de universiteit bezet en drie keer werd deze door de ME ontruimd. 

Vorige week woensdag ben ik zelf wezen kijken bij de bezetting van een pand naast de universiteitsbibliotheek. Op het moment dat ik daar was, rond 11 uur ’s avonds, viel mij de gemoedelijke sfeer op tussen de demonstranten en de politie. Dit stond voor mij in groot contrast met de beelden die ik eerder had gezien uit Amsterdam. Wel werden er leuzen gescandeerd over de wens om heel Israël Palestijns te maken. Het OM heeft eerder beoordeeld dat dit geroepen mag worden, maar dit laat onverlet dat het voor veel studenten en inwoners van onze stad een onveilig gevoel geeft. Twee uur nadat ik weer vertrokken was, is de ME overgegaan tot ontruiming van de demonstratie. 

Wij volgen dit als fractie op de voet, maar willen waken voor een snel oordeel. In beginsel staan wij voor het recht om te demonstreren. Hierover schreef ik eerder, naar aanleiding van een debat over het demonstratierecht. Het is een belangrijke voorwaarde voor het zijn van een vrij land dat je je mening op deze manier kenbaar kunt maken. Wij schrikken echter van het gemak waarmee er leuzen gescandeerd worden die door velen als kwetsend en bedreigend worden ervaren. En ook van het gebrek aan respect voor het eigendom van de Universiteit van de demonstranten. Tegelijk sluiten wij onze ogen en oren niet voor het geweld dat door de Mobiele Eenheid wordt gebruikt. De politie heeft het recht om geweld te gebruiken, mits dit proportioneel is. 

Over twee weken, op 30 mei, zal de Utrechtse gemeenteraad in debat gaan over het verloop van de eerste demonstraties. Hierbij zal het verloop van de demonstratie en de proportionaliteit van de politie-inzet getoetst worden. Mijn inzet hierbij zal zijn dat demonstreren mag maar dat dit geen vrijbrief is om gebouwen te bezetten, dingen te slopen en je op kwetsende of bedreigende wijze te uiten. 

Zowel in de maatschappij als in de politiek merk ik dat dit onderwerp meer en meer een splijtzwam is. Ik wil u vragen te bidden voor verbinding in onze maatschappij, over meningsverschillen heen, en om wijsheid voor de politici en bewindvoerders. 

Mocht u vragen of zorgen hebben, weet u mij dan vooral te vinden via mijn mailadres of mijn telefoonnummer. 

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.