Rookvrije toekomst in gevaar door tabaksspeciaalzaken

roken sigaret stockfoto.jpg
Lenno van Straalen feb 24.jpg
Door Lenno van Straalen op 16 mei 2024 om 16:00

Rookvrije toekomst in gevaar door tabaksspeciaalzaken

We weten allemaal dat roken en ook vapen, ontzettend slecht is. Niet alleen voor de roker zelf, maar ook voor de omgeving. Daarom is het zo belangrijk dat we ons volop inzetten voor een gezonde rookvrije toekomst. In april spraken we in de raad over tabak in het kader van volksgezondheid. Vandaag spreken we verder over dit onderwerp, meer specifiek over tabaksspeciaalzaken.

Vanaf 1 juli mag er geen tabak meer worden verkocht in supermarkten. Dat is een goede ontwikkeling, maar we zien nu al dat dat leidt tot een wildgroei aan tabaksspeciaalzaken en daar maakt de ChristenUnie zich zorgen over. Want een groot aantal verkooppunten zorgt voor veel blootstelling aan tabak en vergroot de kans dat jongeren beginnen met roken of blijven roken. 

De wethouder kwam vorig jaar met een voorbereidingsbesluit om tabakszaken te weren uit onze stad. Maar, omdat wetgeving uit Den Haag langer op zich laat wachten, is de wethouder nu genoodzaakt het voorbereidingsbesluit in te trekken. Wat de ChristenUnie betreft zetten we ons als gemeente alsnog maximaal in om de doelstelling van een rookvrije generatie in 2035 te realiseren. 

Lobby voor adequate wet- en regelgeving vanuit in Den Haag is nu meer dan ooit hard nodig. We vragen de wethouder dit te blijven doen en willen dat de gemeentelijke organisatie proactief voorbereidt wordt, dat zodra die adequate wet en regelgeving er is, we ook onmiddellijk tot actie kunnen overgaan.

We vragen de wethouder daarnaast om kansen aan te grijpen om de wildgroei aan tabaksspeciaalzaken te voorkomen, bijvoorbeeld middels een knip in het totale aantal speciaalzaken met een vergunningenstelsel. Maar denk ook aan het weren van deze zaken in de buurt van scholen en woonwijken. 

De ChristenUnie zal blijven strijden voor een rookvrij Utrecht. We zullen het college hier scherp op houden en geen kans onbenut laten om dit te bereiken. 

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.