Auteursinformatie

Derk van Bergen

Derk pf nov 22.jpg

Portefeuilles: Asiel en Integratie, Bestuurlijke zaken, Drugs, Handhaving en vergunningen, Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, Onderwijs (incl. Onderwijshuisvesting en Bibliotheek), Openbare orde en veiligheid, Prostitutie, Toegankelijkheid, Volksgezondheid, WMO en Welzijn