ChristenUnie vraagt input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

Gert-Jan Segers.jpg
Foto Tijmen Compagnie
Door Tijmen Compagnie op 24 februari 2020 om 16:00

ChristenUnie vraagt input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar?

ChristenUnie leider Gert-Jan Segers schreef het essay De Verloren Zoon en het verhaal van Nederland over zijn hoop en verlangen voor ons land. ‘De komende maanden schrijven we aan ons verkiezingsprogramma en daarvoor wil ik graag horen waar het hart van mensen klopt’, legt Segers de bedoeling van de gespreksavond uit. Tijdens de avond zal Bram Rebergen, inwoner van Veenendaal en directeur van Youth for Christ het gesprek met de zaal leiden.

Segers: ‘Wat zijn uw dromen voor ons land, waar kan de ChristenUnie en waar kan ik mee aan de slag? Ik ken Nederland als een land waar we echte aandacht hebben voor onze naaste. Die kant van Nederland wil ik versterken. Ik hoor graag welke ideeën mensen in Utrecht hiervoor hebben.’

De avond vindt plaats in de Downtown, Tuinstraat 133, 3901 RA Veenendaal. Om 20.00 uur begint het plenaire programma.

Aanmelden voor bezoekers kan via: www.christenunie.nl/ingesprek

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder