ChristenUnie Utrecht blij met Koersdocument

Koersdocument
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 21 februari 2020 om 14:00

ChristenUnie Utrecht blij met Koersdocument

Utrecht groeit naar verwachting de komende jaren van 350.000 inwoners in 2018 naar 430.000 inwoners in 2040. En dat heeft veel impact op de stad en hoe we met elkaar samenleven.

We weten dat veel mensen op eigen kracht een gezond leven nastreven en dat anderen hiertoe meer gestimuleerd of uitgedaagd moeten worden. Ook weten we dat lang niet iedereen in staat is om – permanent of tijdelijk – goed voor zichzelf te zorgen. Daarom is het belangrijk dat welzijn, gezondheid, zorg en ondersteuning, onderwijs, cultuur en ook plekken waar mensen vanwege hun geloof bij elkaar kunnen komen, dichtbij en op maat georganiseerd wordt.

En daarom zijn we als ChristenUnie blij met het Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen van onze wethouder Maarten van Ooijen. Waarom is dat?

Het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept dat ruimtelijke én maatschappelijke opgaven meer gekoppeld moeten zijn dan in Nederland wordt beseft en het Utrechtse college maakt dat concreet. Daarin loopt Utrecht echt voorop! Omgevingsbeleid is namelijk meer dan sec het inrichten van de leefomgeving. Zeker óók de maatschappelijke opgaven moeten centraal staan.

Op 12 maart bespreken we dit Koersdocument in de raad. We houden u op de hoogte wat dan de concrete uitwerking voor Utrechtse buurten gaat betekenen.

Deel dit bericht

Labels:

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder

Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'

Huiskamer 944x250.jpgvrijdag 24 januari 2020 19:30 De ChristenUnie denkt na over beleid voor de toekomst, op allerlei terreinen. Dat doen we graag samen met u. Op vrijdagavond 24 januari neemt Gert-Jan Segers plaats in een ‘ChristenUnie-huiskamer’... lees verder

Nieuwjaarsborrel

vrijdag 10 januari 2020 20:00 Beste leden, Om de kerst en het nieuwe jaar te vieren zal er weer een nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 10 januari bij Café-Restaurant Camping Ganspoort (Helling 87, ... lees verder