Standpunten

Het verkiezingsprogramma heeft een andere vorm dan eerdere programma’s. In een kernverhaal van vijf pagina’s verwoorden we vanuit welke visie de ChristenUnie politiek wil bedrijven en op welke pijlers ons programma voor de komende jaren is gebouwd: een sterke en sociale stad, groene en gezonde groei en een vrije en veilige samenleving.