Debat windmolens Rijnenburg

windmolen
Kirsten Alblas feb 24.jpg
Door Kirsten Alblas op 21 april 2023 om 12:00

Debat windmolens Rijnenburg

Deze week hadden we als fractie weer een volle agenda qua commissiedebatten. In dit blogje wat meer over het debat over windmolens in Rijnenburg. Het debat ging niet over of ze er wel of niet zouden moeten komen, maar over het proces.

Voor het debat hebben we een raadsinformatiebijeenkomst gehad over dit onderwerp. Bij zo'n bijeenkomst mogen inwoners en andere belanghebbenden inspreken om te vertellen hoe zij over een onderwerp denken. Op die manier zijn wij als commissie- en raadsleden beter geïnformeerd en kunnen we die informatie meenemen in het debat en in de besluitvorming.

Lang lopend proces
Deze week ging het dus over de procedure die gevolgd wordt en die er, hopen wij, uiteindelijk voor moet zorgen dat er windmolens in Rijnenburg en Reijerscop komen te staan. Dat is een langgekoesterde wens van de ChristenUnie en ook een al heel lang lopend proces. Al in 2007 is een motie van de ChristenUnie aangenomen om te onderzoeken of windenergie binnen de gemeentegrenzen van Utrecht mogelijk is. En in 2008 hebben we, samen met GroenLinks, schriftelijke vragen gesteld over windmolens in Rijnenburg. We zijn inmiddels dus al 15 jaar verder en er staat nog steeds geen windmolen! Dat het zo lang duurt, komt onder andere doordat er eerst goed onderzoek gedaan moet worden óf je daar wel windmolens kunt plaatsen. En ook zit niet iedereen op windmolens te wachten, dus ook dat zorgt ervoor dat het proces soms langzaam gaat.

Wij zijn in elk geval van mening dat de procedures goed zijn doorlopen. We vinden net als een aantal andere partijen ook dat de participatie beter had gekund. Maar om nu bij een proces dat al 15 jaar loopt weer van voor af aan te beginnen, terwijl het alle hens aan dek is om de klimaatcrisis aan te pakken, dat gaat ons echt te ver.

Als ChristenUnie zijn we voorstander van zoveel windmolens als mogelijk. We willen zo snel als mogelijk van fossiele brandstoffen af. We willen verantwoordelijkheid nemen voor ons deel van de energietransitie en zoveel mogelijk duurzame energie kunnen opwekken binnen de gemeentegrenzen. Windmolens zijn misschien niet heel mooi, maar met één windmolen kun je veel meer stroom opwekken dan met een veld vol zonnepanelen (en ook dat vinden veel mensen niet mooi).

Slagschaduw en geluidsoverlast
Windmolens worden steeds stiller, en grotere windmolens draaien langzamer, waardoor mensen gelukkig ook minder last hebben van slagschaduw. Als deze windmolens er komen, moet er ook gekozen worden uit de top 3 stilste windmolens. Over één ding hebben we nog wel zorgen, namelijk ‘laagfrequent geluid’. Ook dat kan voor overlast zorgen bij mensen en daar zijn geen wettelijke normen voor. Mensen lijken vooral last te hebben van dit geluid als er iets kapot is aan de windmolen. Doordat er geen wettelijke normen zijn, hoeft de kapotte windmolen niet gerepareerd te worden. De wethouder heeft toegezegd dit mee te nemen, zodat in Utrecht windmolens wél gewoon gerepareerd gaan worden. Wij houden dit natuurlijk goed in de gaten.

Inmiddels is er een vergunningsaanvraag voor windmolens in Rijnenburg ingediend. Als die goedgekeurd wordt, duurt het nog steeds een paar jaar voor de windmolens er daadwerkelijk staan. Wij hebben goede hoop dat we Mirjam Bikker in 2026 kunnen laten weten dat de windmolens waar zij, als raadslid in Utrecht, ruim 15 jaar geleden al voor pleitte dan toch eindelijk geplaatst gaan worden.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.