Auteursinformatie

Kirsten Alblas

Kirsten pf 2024.jpg

Portefeuilles: Asiel en Integratie, Circulaire Economie, Cultuur, Dierenwelzijn, Diversiteit en Inclusie, Energie en Klimaat, Erfgoed, Groen, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Markten en Havens, Milieu en Emissieloos Vervoer, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Overvecht, Participatie, Publieksdienstverlening, Samen voor Overvecht, Vastgoed, Werven, Wijk- en Buurtaanpak, Wmo en Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting