Op de lijst: nr. 8 Bob Lapajian

Bob PORTRET GR22.jpg
Profielfoto Erika Pors 2023 bijgesneden
Door Erika Pors op 12 november 2021 om 12:00

Op de lijst: nr. 8 Bob Lapajian

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij stellen graag onze kandidaten aan je voor. Nummer 8 op de lijst is Bob Lapajian. Klik hier voor de volledige kandidatenlijst.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Waar begin je dan, hè? Ik vind het belangrijk om je talenten en kennis in te zetten om onze wereld een beetje beter te maken. Zelf probeer ik dat te doen door mijn werk op de klantenservice van een groene energieleverancier. En door mijn vrijwilligerswerk in Toevlucht, de bed, bad- en broodopvang voor ongedocumenteerde mannen hier in Utrecht. Daarnaast ben ik actief in de kerk en investeer ik graag in mijn vrienden en familie. Ik vind het belangrijk om te weten en begrijpen wat er om me heen gebeurt. Daarom worstel ik me wekelijks door een stapel kranten en tijdschriften. Daarnaast probeer ik ook tijd vrij te houden voor het lezen van romans en het kijken van films. En ik ben bezig om Arabisch te leren, vanuit de wens om meer te kunnen begrijpen van mijn geboorteland Libanon.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de ChristenUnie?
Zoals gezegd vind ik het belangrijk om je in zetten voor de samenleving en zo kwam ik na mijn studie bij PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) terecht. Ik vond het best een stap om me te verbinden aan één politieke partij, maar ik moest ook vaststellen dat de ChristenUnie gewoon het beste past bij hoe ik in het leven sta. Ik herken bij andere ChristenUnie-leden de gedrevenheid om echt werk te maken van idealen. En dat op een prettige, verbindende manier, zonder het neersabelen van politieke ‘tegenstanders’, dat je helaas vaak ziet in de politiek. Nadat ik me toen een tijdje heb ingezet voor de commissies duurzaamheid en onderwijs, cultuur en wetenschap, heb ik even overwogen om verder te gaan met politiek. Maar ik vond het belangrijk om eerst meer ervaring op te doen in de samenleving. Dus vervolgens ben ik jarenlang een soort van slapend ChristenUnie-lid geweest, haha. Tot nu dus.

Wat heb je met de stad Utrecht?
Heel veel! Ik woon inmiddels al meer dan de helft van mijn leven in Utrecht. Ik houd van de binnenstad en kan nog altijd genieten van hoe mooi het daar is. Daarnaast geniet ik van de culturele diversiteit hier in de stad. Bijvoorbeeld in de Sterrenwijk, waar ik woon. Waar ik ook echt trots op ben, is dat Utrecht vooroploopt met de verduurzaming van de stad. En met de aandacht voor mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven. Dan denk ik aan de vele sociale regelingen en bijvoorbeeld ook de ruimhartige opvang van mensen zonder verblijfsvergunning. Ik merk dat ik daarom altijd graag aan anderen over Utrecht vertel. En als ik hier in de stad toeristen zie en spreek, voel ik me altijd vereerd dat ze ‘mijn’ stad met een bezoekje vereren.

Waarom stel je je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen
Goede vraag, want waarom ik? Aan de andere kant: de politiek is van ons allemaal. We kunnen allemaal vanuit onze eigen invalshoek een bijdrage leveren aan het mooier en rechtvaardiger maken van onze samenleving. En om zaken echt te kunnen veranderen, heb je uiteindelijk toch vaak de politiek nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om de overgang naar duurzame energie. Dus ik dacht: misschien moet ik me er zelf maar eens mee gaan bemoeien.

Wat zijn je ambities voor de stad?
Ik wil graag doorgaan op het duurzame pad dat we als stad zijn ingeslagen. We zullen ons de komende jaren bij alles wat we doen, moeten blijven afvragen wat de impact hiervan is op volgende generaties. Bijvoorbeeld als het gaat over hoe we onze wijken inrichten, waar onze energie vandaan komt of wat we met ons afval doen. De uitdaging is om iedereen hierin mee te krijgen. Mijn ambitie is om als gemeente mensen hier actief bij te betrekken en dan niet alleen in het laatste stadium, als plannen eigenlijk al vastliggen. Je kunt niet altijd iedereen tevreden stellen, maar ik denk dat mensen de uitkomst van een proces wel beter kunnen accepteren als ze erbij betrokken zijn geweest en snappen welke verschillende belangen er zijn afgewogen. Hopelijk helpt dit ook het vertrouwen van mensen in de overheid te herstellen, want ik vind het erg verdrietig dat zoveel mensen de overheid niet vertrouwen. Dus als ik ook daar iets aan kan bijdragen, doe ik dat graag.

Bekijk hier de volledige kandidatenlijst.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.