Op de lijst: nr. 5 Tabasum Westra- van Til

Tabasum GR22 Portret vierkant.jpg
Profielfoto Erika Pors 2023 bijgesneden
Door Erika Pors op 15 oktober 2021 om 12:00

Op de lijst: nr. 5 Tabasum Westra- van Til

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij stellen graag onze kandidaten aan je voor. Nummer 5 op de lijst is Tabasum Westra van Til. Klik hier voor de volledige kandidatenlijst.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Utrecht is al 20 jaar mijn thuis. Ik heb verschillende wijken van binnenuit leren kennen: van de Binnenstad tot Ondiep, van Lombok tot de Veemarkt. Eerst als student Rechten, vervolgens als starter en nu met mijn gezin. Ik houd ervan om mensen aan elkaar te verbinden en op te bouwen, samen te eten en goede gesprekken te hebben. Om elkaar echt te zien. Zowel in de Utrechtse kerk waarbij we actief bij betrokken zijn als daarbuiten.

Als ik kijk naar de rode lijn in mijn leven, dan gaat deze over verandering in gang zetten, sociaal onrecht benoemen en creatieve oplossingen bedenken. Ik ben daarom ook dankbaar dat ik bij VluchtelingenWerk een bijdrage mag leveren aan de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Ik weet uit eigen ervaring hoe lelijk en onrechtvaardig armoede is en hoe beklemmend dit voor mij was als kind. Ik kan het daarom niet accepteren als ik dat herken in de stad. Het drijft mij steeds opnieuw om een verschil te maken. Als je deelt wat je hebt, dan kom je nooit tekort.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de ChristenUnie?
Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van recht doen. Door mijn studie, mijn werk en door vrijwillige inzet. Ik geloof dat vrijwillige inzet de sociale samenhang in wijken versterkt en de stad tot leven laat komen. In maart 2020 zag ik een oproep voor nieuwe raadsleden en het leek mij een logische stap om ook lokale politiek als instrument in te zetten om sociale gerechtigheid in Utrecht te bereiken. Eigenlijk is de ChristenUnie de enige partij die helder voor ogen heeft wat ze wil met de samenleving en daar ook zichtbaar werk van maakt: het najagen om samen redzaam te zijn en gerechtigheid te brengen, ook als daar soms heilige huisjes voor moeten wijken. Ik hoop dat deze partij haar visie en moed behoudt om deze koers te blijven varen.

Wat heb je met de stad Utrecht?
Ik houd van deze stad. Utrecht is creatief, solidair en bewogen. Ik ben er trots op hoeveel maatschappelijke organisaties, kerken, burgerinitiatieven in Utrecht opkomen voor mensen die niet makkelijk meekomen. Voor armen, voor vluchtelingen en daklozen. Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel sterke schouders deze ‘lasten’ bereid zijn te dragen en sociale gerechtigheid tot stand te brengen. Dat is de erfenis van Utrecht en deze waarden moeten we beschermen voor toekomstige generaties.

Waarom stel je je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en wat zijn je ambities voor de stad?
Wat mij het meest drijft is opkomen voor de belangen van mensen die niet die mogelijkheid of kracht bezitten om zich uit te spreken. Ik hoop anderen hier ook in mee te nemen en te inspireren.

De gemeenteraad is voor mij de plek bij uitstek om belangen van burgers zorgvuldig te wegen en vervolgens te borgen. Om vanuit een dienende houding initiatieven uit de samenleving te stimuleren en mogelijk te maken. Om goed bestuur na te jagen en niet te tornen aan rechtszekerheid. Dat klinkt wat droog, maar we zien helaas wat er gebeurt als de morele ondergrens ontbreekt. Besluiten moeten de toets kunnen doorstaan van wat wij als samenleving nog herkennen als redelijk en billijk, eerlijk en rechtvaardig. Als ik het heel concreet maak: verleng de pilot van de bed-bad-brood regeling voor uitgeprocedeerden. Zorg voor gedegen opvang voor daklozen. Bouw bruggen om polarisatie in Utrecht om te keren. Blijf solidair met vluchtelingkinderen uit Moria en bied hen een veilig thuis in onze stad aan. Zorg voor een eerlijke welvaartsverdeling zodat armoede wordt teruggedrongen. Waar gelijke kansen voor kinderen vanzelfsprekend zullen zijn. Waar statushouders óók recht hebben op een woning. En Utrecht, wees soms eigenzinnig en tegendraads: help dus wél als lokale overheid Utrechtse slachtoffers van het Toeslagenschandaal. Wat mij betreft is het onbestaanbaar dat armoede doorwerkt in een volgende generatie Utrechters.

Doe recht. En doe dat samen.

Bekijk hier de volledige concept-kandidatenlijst.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.