Negen kernpunten voor 2021

Screenshot_2020-05-27 Gemeente Utrecht Vergaderingen.png
PF Rachel 2020 def.jpg PF Jan 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong, Jan Wijmenga op 13 januari 2021 om 12:00

Negen kernpunten voor 2021

2021 is begonnen, ook in de Utrechtse politiek. Waar is de gemeente mee bezig en wat is daarin belangrijk voor de ChristenUnie? Lees hier negen kernpunten voor het komende jaar.

 • Prostitutie
  De tippelzone gaat sluiten per 1 juli 2021, zoals we in de onderhandelingen voor elkaar hebben gekregen. Dat vraagt constante monitoring of de vrouwen (en mannen) aan de baan op een goede manier worden geholpen bij een ander perspectief. We blijven alert dat deze vrouwen, met vaak andere problemen zoals verslaving of dakloosheid, de juiste zorg krijgen.
 • Vrijwilligers
  Vrijwilligers zijn cruciaal gebleken, zeker ook in coronatijd. We blijven de informele basis (alle vrijwilligers die zoveel goed werk doen) stimuleren en helpen bij het verstevigen van hun positie in de stad.
 • Mobiliteitsplan
  In 2016 hadden we het mobiliteitsplan dat vooruitkeek tot 2025. Dit plan wordt verlengd tot 2040. Fietsen, ov en deelmobiliteit wordt aantrekkelijker gemaakt, maar het belangrijkste wat ons betreft: aandacht voor voetgangers. Er komt meer aandacht voor aantrekkelijke routes in buurten en wijken en meer ruimte voor rust en ontmoeting  in de openbare ruimte.
 • Parkeren
  Bij het nieuwe mobiliteitsplan komt ook een nieuwe parkeervisie. Parkeerbeleid is een middel om de stad leefbaar, veilig en bereikbaar te houden. Voor ons belangrijke punten: wat is een rechtvaardige verdeling van de schaarse parkeerruimte? Hoeveel openbare ruimte willen we opofferen aan auto’s? Of richten we de openbare ruimte liever groen en leefbaar in?
 • Ruimtelijk Strategie Utrecht
  De stad Utrecht telt in 2040 ruim 450.000 inwoners, 100.000 meer dan nu. De gemeente verwacht dat er 60.000 woningen nodig zijn. In de RSU staat beschreven waar de woningen in de stad gebouwd gaan worden. Ook is er uitgebreid aandacht voor waar en hoe groot de tekorten zijn aan essentiële voorzieningen. Alle Utrechters willen nu en in de toekomst natuurlijk ook kunnen sporten, ontspannen en elkaar ontmoeten. Daar blijven wij ons voor inzetten.
 • Kosten echtscheidingen
  Vorig jaar pleitten we voor inzicht op de kosten die de gemeente maakt omtrent (v)echtscheidingen. Complexe scheidingen nemen niet af en vragen veel van de hulpverlening. Maar de impact is vooral enorm op kinderen en hun ontwikkeling. De wethouder gaat dit op basis van onze vragen in kaart brengen en ook een voorstel doen tot een verbeterde aanpak.
 • Toegankelijke relatiehulp
  We hebben ook gevraagd om juist ook preventieve relatiehulp veel meer toegankelijk en betaalbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de spanningen die door corona bij gezinnen kunnen spelen. De wethouder gaat een voorstel doen voor laagdrempelige en toegankelijke relatiehulp. Daar zijn we blij mee, want dit onderwerp is vaak een onderwerp geweest dat ‘achter de voordeur’ plaatsvond, terwijl de gevolgen veelvuldig te merken zijn.
 • Huisvesting voedselbanken
  De huisvesting van de voedselbanken is door ons zo bepleit in het coalitieakkoord en nu geregeld, maar heeft onze blijvende aandacht. Denk hierbij aan: hoeveel extra aanvragen komen er nu door corona binnen? En is er dan genoeg voedsel voorhanden? Maar ook: loopt de nieuwe werkwijze met een centrale voedselverdeling voor bijna alle voedselbanken naar tevredenheid?
 • Opvoeding
  In Utrecht zijn veel ouders die wel eens dealen met opvoedvragen van lichte aard of die wel wat steun van andere ouders kunnen gebruiken. Gewoon laagdrempelig, even koffie drinken, vragen hoe andere ouders het doen met schermtijd of druk op school. We hebben gevraagd of de wethouder de vrijwillige opvoedorganisaties veel meer op de kaart kan zetten.

Heeft u ideeën bij deze stukken of wilt u anderzijds meedenken met de ChristenUnie Utrecht? Neem vooral contact op via christenunie@raad.utrecht.nl!

Deel dit bericht

Labels: ,

Schrijf je in voor de nieuwsbrief