"2020 was met geen ander jaar te vergelijken"

Fractie 2020 def.jpg
PF Rachel 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 18 december 2020 om 16:00

"2020 was met geen ander jaar te vergelijken"

In 2020 stond de wereld op zijn kop. De coronacrisis hield ook de stad Utrecht in haar greep. Ondertussen ging het raadswerk gewoon door, al dan niet het online. Hoe was dit voor de ChristenUnie fractie? Een dubbelinterview met raadsleden Rachel Streefland en Jan Wijmenga.

Hoe kijken jullie terug op 2020?

Rachel: "2020 was met geen ander jaar te vergelijken. Corona heeft gezorgd voor een vergrootglas op de samenleving. Denk aan de verschillen tussen gezond en ziek, of tussen mee kunnen komen of juist niet. Maar heeft ook naar boven gehaald waar het echt om gaat in het leven. Over omzien naar elkaar en onderling menselijk contact."

Jan: "We hebben nog best wat kunnen doen. Bijvoorbeeld dat er nu eindelijk een plan ligt voor duurzame energie in Rijnenburg. Ook hebben we in 2020 weer goed kunnen samenwerken met allerlei mensen, binnen en buiten het stadhuis."

Waar was de invloed van corona merkbaar?

Rachel: "Bijna alles werd beïnvloed door corona!"

Jan: "Het lastigste vind ik dat je veel minder mensen spontaan tegenkomt. Dat beperkt het raadswerk wel heel erg. Toch kan er veel wél, bijvoorbeeld een wandeling maken met iemand om samen een probleem te bekijken. En het digitale vergaderen gaat steeds makkelijker."

Wat is het mooiste dat jullie hebben meegemaakt dit jaar?

Rachel: "We hebben als coalitie een zeer belangrijk ei gelegd: Waar gaan we bouwen om de wooncrisis op te lossen? Veel intensieve gesprekken in de coalitie hebben geleid tot een weloverwogen besluit. We gaan bouwen bij bestaande knooppunten in de stad, in Rijnenburg zetten we eerst in op duurzame energie. Daarnaast is ook het gelukt om alle voedselbanken in de stad een duurzame huisvesting te bieden."

Jan: "Wat ik ook mooit vond is een bericht dat we net voor de Kerstvakantie kregen, dat de gemeente spijt betuigt voor haar houding tegenover de Joodse bevolking na de Tweede Wereldoorlog. Voormalig ChristenUnie-raadslid Wim Rietkerk heeft zich daar lang voor ingezet."

Wat was er moeilijk dit jaar?

Rachel: "Het is merkbaar dat de Tweede Kamerverkiezingen eraan komen in combinatie met de coronacrisis. Standpunten worden verstevigd en de rust en bezinning is er soms wel uit. Verschillen worden uitvergroot terwijl dat niet helpt bij een duurzame oplossing of het goede gesprek."

Jan: "Deze week kreeg ik een berichtje van een buurtwerker uit Overvecht die contact had met een tweeling. Zij konden niet meer met school meedoen omdat ze geen computer hebben. Dan kijk ik naar mijn eigen tweeling die online les volgt en dan snap ik niet dat we dat als samenleving niet kunnen regelen dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs."

Wat zijn de plannen voor volgend jaar?

Rachel: "Aankomend jaar zullen wij meehelpen om de stad door de crisis de leiden. We blijven ons inzetten voor dak- en thuislozen, voor goede hulp aan kinderen en jongeren en voor hulp aan kwetsbare inwoners zoals mensen in de prostitutie."

Jan: "Ik heb samen met GroenLinks een initiatiefvoorstel op de plank liggen. De inhoud ga ik nog niet verklappen, maar dat wordt echt iets moois. En ik hoop dat ik gewoon weer bij mensen op bezoek kan om te horen wat er speelt."

Wat willen jullie de stad meegeven voor 2021?

Jan: "Het belangrijkste is dat we nog meer naar elkaar omkijken. Ga gewoon bij je buren langs, praat met ze op de stoep, of, als het weer mag, met een kop thee. We zijn met 350.000 Utrechters, dat zijn er genoeg om niemand eenzaam te laten zijn."

Rachel: "Ik wens iedereen mildheid toe. Mildheid naar de ander, naar onszelf. Ik wens vooral ieder Gods vrede en rust toe in deze ingewikkelde tijd."

Deel dit bericht

Labels: ,

Schrijf je in voor de nieuwsbrief