Tweede CU Talks: digitale bijeenkomst over corona

CUTalks 2.jpeg
Foto Tijmen Compagnie
Door Tijmen Compagnie op 22 juli 2020 om 17:30

Tweede CU Talks: digitale bijeenkomst over corona

De tweede editie van CU Talks ging over corona en vond online plaats, via Zoom. CU Talks is een initiatief van de ChristenUnie Utrecht, waarin over actuele thema’s vanuit politiek en sociaal oogpunt gekeken wordt naar thema’s die de stad Utrecht raken.

Na de eerste CU Talks, die ging over bubbelbuurten, stond dit keer ‘hoe verder na corona’ als thema centraal. Eigenlijk zou burgemeester Jan van Zanen de inleiding verzorgen, maar door zijn vertrek mocht wethouder Anke Klein de honneurs waarnemen.

Ontmoeten: waardevol
In de inleiding vertelde Anke Klein de digitaal aanwezige deelnemers over haar beleidsterreinen en hoe corona daar een impact op had. Het valt haar op dat de motivatie groot is, zegt ze. “Het is overal alle hens aan dek. Dus er is meer begrip, er wordt daardoor beter geluisterd en dan zijn er betere oplossingen mogelijk. Hopelijk houden we dat vast!” Het college wil niet dat de verschillen tussen rijk en arm groter worden. En plekken van ‘ontmoeten’ wil de gemeente in stand houden. 

Alert zijn
ChristenUnie-raadslid Jan Wijmenga deelde wat hij belangrijk vindt voor de komende tijd: Corona maakte alles anders. Het was zoeken hoe we contact met elkaar konden blijven houden. “Persoonlijk contact blijkt ook daarin heel belangrijk. En dat is iets waar we alert op moeten zijn. Er zijn veel mensen waar persoonlijk contact niet vanzelf gaat, daar moeten we aandacht voor hebben.”

In gesprek met de wethouder
Er was in de online bijeenkomst veel ruimte voor aanwezigen om vragen te stellen. ‘Wat moeten we ons bij het herstel voorstellen?’ vraagt een van de deelnemers. Wethouder Klein: “Kwetsbare mensen, mensen met schulden: we moeten ze in de gaten houden, op tijd met hen in gesprek gaan, zodat we de problemen in een vroeg stadium in de gaten hebben.”

Inkijkje
Deze CU Talks gaf een mooi inkijkje in de gemeentelijke politiek ten opzichte van de opgave waar de stad nu voor staat. Het was mooi dat er ondanks de corona-context toch nog een CU Talks mogelijk was, door dit online te doen. Met een goede sfeer en ruimte voor een lach. De volgende CU Talks zal na de zomervakantie zijn en hopelijk kunnen we elkaar dan weer offline ontmoeten.

Wil je op de hoogte worden gehouden van CU Talks? Meld je aan voor de nieuwsbrief via bestuur@utrecht.christenunie.nl.

 

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder