Houd moed, heb lief

Televisie
PF Rachel 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 22 juli 2020 om 18:00

Houd moed, heb lief

Houd moed en heb lief. Dat was de laatste zin van mijn blog eind maart. We waren net in de coronacrisis beland en alles wat we gewend waren veranderde. We zitten inmiddels in eind juli, de vakantie is begonnen en ondanks dat we nog lang niet van dit virus af zijn, is het wel een goed moment om terug te kijken op dit jaar.

De fractie
Als kleine fractie in een coalitie weet je een ding: hard werken, bergen verzetten. En dat hebben we gedaan. Raadsinformatiebijeenkomsten volgen, standpunten bepalen of aanscherpen, commissiedebatten voeren, inwoners spreken, organisaties bezoeken, moties en amendementen schrijven, coalitie-overleggen voeren (veel....), vergaderen en zaken die voor ons cruciaal zijn op de agenda krijgen. En het is weer gelukt, met Jan, Rik, Pim, Jiska, Tijmen of ikzelf, vaak naast een andere baan, studie en gezin. U kunt zich voorstellen dat het reces welkom is.

De thema’s
Veel -voor ChristenUnie- belangrijke thema’s hebben we afgelopen jaar, vaak met succes, door de raad weten te krijgen. Denk aan de opvang voor minderjarige alleengaande asielzoekers, meer groen in openbare ruimte, visie en koers op maatschappelijke voorzieningen in alle wijken van de stad, verbetering in fiets- en wandelroutes, meer woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang, voorstellen voor gezondere lucht, meer rust, bezinning en groen in het ontwerp in de nieuw te ontwikkelen Merwedekanaalzone, meer aandacht voor de positie van mantelzorgers en vrijwilligers in het gemeentelijk beleid, aandacht voor ouderen in gezondheid, wonen en ondersteuning, hulp aan de voedselbanken in de stad. En waarschijnlijk zijn al veel onderwerpen in ons geheugen weggezakt. Niet omdat het niet belangrijk is, maar zoals Cicero wel treffend beschrijft: ‘In de politiek bestaan geen blijvende overwinningen, er is slecht een voorwaartse beweging van gebeurtenissen’. Met andere woorden: elke week weer belangrijke nieuwe thema’s die relevant zijn voor onze stad.

Maar we zijn er nog niet
Door de crisis waar we ons nu in bevinden zien we dat de komende tijd zeer belangrijk gaat zijn. We lopen aan tegen een toeloop van mensen bij Werk en Inkomen die zonder baan zitten, jongeren die hun opleiding niet af kunnen maken vanwege tekort aan stage, of kinderen die in deprivate omstandigheden zitten waardoor ongelijkheid echt realiteit is. We moeten er dus voor zorgdragen dat niemand door het ijs zakt, essentiële voorzieningen in de stad blijven, mensen in de stad bij verlies van baan omscholen als kans zien en we blijven investeren in de economie, in duurzaamheid, in de woonopgave, in het verbeteren van het milieu.

Maar nu eerst rust
Eind augustus gaan we weer verder. Maar nu eerst even tijd voor rust en bezinning, tijd voor dat goede boek, die serie, de rij aan spelletjes, goede glas wijn of spa rood ;-). Corona is nog lang niet voorbij dus ook in het nieuwe jaar zullen we alles op alles moeten zetten om ouderen en kwetsbare inwoners te beschermen. Maar gelukkig heeft deze crisis ons ook geleerd dat we dat kunnen. Dus houd vooral moed en heb lief!

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie aan het slotdebat in de raad.

Deel dit bericht

Labels: , ,

Schrijf je in voor de nieuwsbrief