Afscheid burgemeester Jan van Zanen

afscheidBurgemeesterJanvanZanen-115.jpg
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 8 juli 2020 om 15:00

Afscheid burgemeester Jan van Zanen

Op 30 juni nam de Utrechtse gemeenteraad afscheid van burgemeester Van Zanen. Hij is per 1 juli benoemd tot burgemeester van Den Haag.

In TivoliVredenburg werd in een extra raadsvergadering stilgestaan bij dit vertrek, o.a. door Commissaris van de Koning Hans Oosters en langstzittend raadslid Peter van CorlerVan Zanen ontving bij zijn afscheid de gouden stadsmedaille, voor zijn inzet voor Utrecht in de afgelopen 27 jaar dat hij raadslid, wethouder en burgemeester was.

Na afloop van de raadsvergadering nam hij afscheid van alle fracties. Fractievoorzitter Rachel Streefland en ikzelf gaven Van Zanen het boek ‘Het recht van de snelste’ mee. In dit boek wordt ingegaan op hoe de auto steeds meer de openbare ruimte is gaan domineren. In Utrecht, en zeker ook in Den Haag, liggen veel kansen om hier anders mee om te gaan!

De dag na het vertrek van Van Zanen werd Peter den Oudsten beëdigd als waarnemend burgemeester. In de raadsvergadering van 16 juli stelt de gemeenteraad een profielschets vast waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen. Daarna wordt de vacature opgesteld. De verwachting is dat een nieuwe burgemeester op 1 januari 2021 aan de slag zal gaan.

Deel dit bericht

Labels:

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder