Anti-Discriminatie en Racisme

crowd-of-protesters-holding-signs-4508668.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 26 juni 2020 om 14:00

Anti-Discriminatie en Racisme

De dood van George Floyd heeft ook in Utrecht geleid tot demonstraties en het debat over uitsluiting, racisme en discriminatie. En het is noodzakelijk dat we dit gesprek voeren, want helaas blijkt meer en meer dat veel mensen hier dagelijks mee te maken hebben.

Wij waren één van de fracties die dat debat graag hadden gedaan na de zomer. Niet omdat we het onderwerp onbelangrijk zouden vinden, juist integendeel, maar het gesprek over racisme en discriminatie wordt soms erg polariserend en tegengesteld gevoerd. Dat leidt tot uitersten, of tot snelle interventie waarvan helemaal niet duidelijk is of die echt wat verbeteren, terwijl het gesprek hierover zou moeten leiden tot een verandering van het hart van mensen. Tot echt luisteren! En ja, ook binnen de CU wordt dit gesprek uitvoerig besproken en leidt dit tot reflectie.

Ik heb al eerder in de raad aangegeven dat er knoppen zijn waar we aan moeten draaien om (on)bewuste vooroordelen tegen te gaan. Dat begint allereerst bij onderwijs. Als ChristenUnie fractie hebben we daar al flink op ingezet tijdens de bespreking van de Utrechtse Onderwijs Agenda. Maar het is nodig om het heel vaak en veel te herhalen. Waar gaat het dan volgens ons om? Dat lees je hier.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder