Gemeenteraad akkoord met kader voor duurzame energie

Windmolens.jpg
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 10 juli 2020 om 19:30

Gemeenteraad akkoord met kader voor duurzame energie

De Utrechtse raad heeft in de vroege ochtend van 10 juli ingestemd met een plan voor zonne- en windenergie in de polder Rijnenburg. De ChristenUnie steunde dit plan, nu er voldoende eisen opgenomen zijn om mogelijke hinder te beperken.

In het debat stond raadslid Jan Wijmenga er bij stil dat de ChristenUnie Utrecht twintig jaar geleden al vroeg om een plan voor windenergie, en dat de fractie sindsdien steeds gewerkt heeft aan het mogelijk maken hiervan. De verwachting is dat coöperatie RijneEnergie met een plan gaat komen dat aan dit kader voldoet. De bouw zou dan in 2022 kunnen starten.

Veel partijen in de gemeenteraad willen de polder Rijnenburg ook gebruiken voor woningbouw en voor een roeibaan. Over de plaatsing van tienduizenden nieuwe woningen in en om Utrecht zal de gemeenteraad nog een plan krijgen, de Ruimtelijke Strategie. In dat plan staat waar die woningen het beste gebouwd kunnen worden. 

De ChristenUnie houdt daarbij de optie open om in Rijnenburg te bouwen en steunde op 10 juli daarom ook een motie van de VVD, waarin het college opgeroepen wordt om samen met de Rijksoverheid te kijken welke hindernissen er weggenomen kunnen worden bij verstedelijkingslocaties, zoals Rijnenburg. Ook steunde de fractie een motie van D66 en Student & Starter, die als doel had om alvast een reservering in het bestemmingsplan te maken voor een roeibaan.

kaart-locatie-rijnenburg-en-reijerscop.png

Deel dit bericht

Labels: , , ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder