Gelijke kansen?

people-protesting-and-holding-signs-4614160.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 16 juni 2020 om 12:00

Gelijke kansen?

De dood op George Floyd maakte maar weer eens pijnlijk duidelijk dat niet alleen Corona kansengelijkheid verkleint, maar dat ongelijke behandeling en diepgewortelde discriminatie al eeuwen als virus rondwaart.

Afgelopen maand hielden we voor het eerst een online open fractievergadering. We spraken met inwoners uit de stad over de gevolgen van Corona op kansengelijkheid. Maar het probleem is helaas veel breder.

Ongelijkheid begint vaak al vroeg. Scholen zouden moeten zorgen voor een gelijk speelveld, maar helaas, niets is minder waar. Dat blijkt ook weer na de motie van onder andere de ChristenUnie over het onderzoeken van het aannamebeleid van basisscholen. Het leidende principe dat ouders het onderwijs mogen kiezen dat bij hen past is veelal verworden tot scholen die kiezen wie zij graag binnen willen hebben… ongekend oneerlijk. 

De afgelopen open fractievergadering drukte ons weer extra op het hart: ongelijkheid wordt door de crisis vergroot en armoedeval is een levensgroot risico. Zorg dus ook dat daklozen hun leven kunnen opbouwen door te starten met een plek om te wonen, bezuinig niet in het sociale domein en draag zorg voor de mensen die zelf geen stem hebben. Daarom zijn we erg gelukkig met de toezegging van de wethouder (klik hier voor de motie) om sekswerkers financieel te blijven ondersteunen en zijn we blij met de extra hulpverlening.

De komende tijd staat in het teken van de (financiële) impact van Corona op de stad. Dat worden spannende tijden met moeilijke keuzes. Maar één ding is helder: nu inzetten op het tegengaan van ongelijkheid is cruciaal, anders zullen de gevolgen nog lang gevoeld worden.

Deel dit bericht

Labels: , ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder