Afbouw van de tippelzone?

Nachtclub op de Wallen.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 7 maart 2020 om 16:52

Afbouw van de tippelzone?

De ChristenUnie stelt deze week vragen over de afbouw van de tippelzone. Die sluit per 1 juli 2021. In het coalitieakkoord is afgesproken dat sekswerkers hierin worden begeleid. Is die begeleiding voldoende? En heeft deze het gewenste effect?

De tippelzone kent ongeveer 50 sekswerkers. Acht van hen worden momenteel door de gemeente begeleid bij het maken van andere toekomstplannen. Is het college het met ons eens dat dit erg weinig is? Er worden verschillende manieren ingezet om sekswerkers te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan taalles en themabijeenkomsten. Werken deze manieren afdoende volgens het college?

De doelgroep die in Utrecht woont en werkt aan De Baan wordt gekenmerkt door verslaving, schulden en psychiatrische problemen. Deze groep heeft het sekswerk nodig om de verslaving te bekostigen. Welke hulp en begeleiding krijgt deze groep om aan onderliggende problemen te werken?

Overweeghuis
In Groningen is met succes het Overweeghuis opgezet bij het sluiten van de tippelzone. Dat is een plek vrouwen de rust krijgen om te overwegen hoe zij hun leven willen vormgeven. De ChristenUnie ziet dat deze vorm van hulpverlening zeker effect heeft. Hoe kijkt het college aan tegen deze vorm van wonen en begeleiding? Zou het college de mogelijkheid voor een Overweeghuis in Utrecht willen onderzoeken?

Beantwoording van het college
Wethouder Eelco Eerenberg is het met de ChristenUnie eens dat het aantal van acht sekswerkers dat bezig is met toekomstplannen erg weinig is. Eerenberg verwacht dt dit aantal in de toekomst gaat groeien.Tegelijkertijd benadrukt de wethouder dat contact leggen met deze doelgroep erg moeilijk is. Sekswerkers met onderliggende problemen krijgen extra, individuele begeleiding. Een Overweeghuis in Utrecht vindt het college een goede suggestie. De wethouder gaat deze mogelijkheid verder onderzoeken.

Deel dit bericht

Labels: ,

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder

Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'

Huiskamer 944x250.jpgvrijdag 24 januari 2020 19:30 De ChristenUnie denkt na over beleid voor de toekomst, op allerlei terreinen. Dat doen we graag samen met u. Op vrijdagavond 24 januari neemt Gert-Jan Segers plaats in een ‘ChristenUnie-huiskamer’... lees verder

Nieuwjaarsborrel

vrijdag 10 januari 2020 20:00 Beste leden, Om de kerst en het nieuwe jaar te vieren zal er weer een nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 10 januari bij Café-Restaurant Camping Ganspoort (Helling 87, ... lees verder