Afbouw van de tippelzone?

Nachtclub op de Wallen.jpg
pf rachel nov 22.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 7 maart 2020 om 16:52

Afbouw van de tippelzone?

De ChristenUnie stelt deze week vragen over de afbouw van de tippelzone. Die sluit per 1 juli 2021. In het coalitieakkoord is afgesproken dat sekswerkers hierin worden begeleid. Is die begeleiding voldoende? En heeft deze het gewenste effect?

De tippelzone kent ongeveer 50 sekswerkers. Acht van hen worden momenteel door de gemeente begeleid bij het maken van andere toekomstplannen. Is het college het met ons eens dat dit erg weinig is? Er worden verschillende manieren ingezet om sekswerkers te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan taalles en themabijeenkomsten. Werken deze manieren afdoende volgens het college?

De doelgroep die in Utrecht woont en werkt aan De Baan wordt gekenmerkt door verslaving, schulden en psychiatrische problemen. Deze groep heeft het sekswerk nodig om de verslaving te bekostigen. Welke hulp en begeleiding krijgt deze groep om aan onderliggende problemen te werken?

Overweeghuis
In Groningen is met succes het Overweeghuis opgezet bij het sluiten van de tippelzone. Dat is een plek vrouwen de rust krijgen om te overwegen hoe zij hun leven willen vormgeven. De ChristenUnie ziet dat deze vorm van hulpverlening zeker effect heeft. Hoe kijkt het college aan tegen deze vorm van wonen en begeleiding? Zou het college de mogelijkheid voor een Overweeghuis in Utrecht willen onderzoeken?

Beantwoording van het college
Wethouder Eelco Eerenberg is het met de ChristenUnie eens dat het aantal van acht sekswerkers dat bezig is met toekomstplannen erg weinig is. Eerenberg verwacht dt dit aantal in de toekomst gaat groeien.Tegelijkertijd benadrukt de wethouder dat contact leggen met deze doelgroep erg moeilijk is. Sekswerkers met onderliggende problemen krijgen extra, individuele begeleiding. Een Overweeghuis in Utrecht vindt het college een goede suggestie. De wethouder gaat deze mogelijkheid verder onderzoeken.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.