Terugblik: maandthema 'Mensen in een kwetsbare positie'

action-adult-affection-eldery-339620.jpg
Pim.jpg
Door Pim Steenbergen op 30 januari 2020 om 16:41

Terugblik: maandthema 'Mensen in een kwetsbare positie'

In de donkere maanden van 2019 hebben we aandacht besteed aan het maandthema ‘Mensen in een kwetsbare positie’. Het thema liep iets langer door, omdat we goed de tijd wilden nemen voor dit brede en complexe thema. In het bijzonder besteedden we aandacht aan mantelzorgers en verwarde personen.

Mantelzorgers
We zijn veel te weten gekomen over mantelzorgers. We zetten cijfers en feiten op rij, nodigden een ambtenaar uit en brachten een bezoek aan een mantelzorger. Het bleek een lastig bereikbare groep te zijn. Mantelzorg vindt achter de voordeur plaats en is vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld. Mensen zorgen vaak voor iemand die hen lief is en vinden het niet meer dan normaal om deze zorg te verlenen. Voor ons een inzicht: mantelzorgers hebben soms zelf ook wat zorg of begeleiding nodig.

Verwarde personen
Per 1 januari zijn de 'Wet Verplichte GGZ' en de 'Wet Zorg en Dwang' in werking getreden. Deze invoering zorgt ervoor dat we als gemeente andere taken krijgen. We hebben ons laten informeren door iemand van het Openbaar Ministerie. We hebben dit onderwerp geagendeerd voor een debat op 13 februari.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder