Dak- en thuislozen niet in de ‘kou’

Foto kledingactie groot.JPG
Foto Tijmen Compagnie
Door Tijmen Compagnie op 6 december 2019 om 18:00

Dak- en thuislozen niet in de ‘kou’

Een inzamelactie van de ChristenUnie Utrecht heeft honderden jassen opgeleverd voor dak- en thuislozen in de stad. Er deden meer dan 15 kerkgemeenten mee aan het initiatief van de partij. De ChristenUnie Utrecht maakt zich al een tijd hard om deze kwetsbare groep mensen meer perspectief te bieden.

Klein gebaar
Harmen van Doorn van het bestuur van de ChristenUnie blikt tevreden terug op de inzameling: “Het kleine gebaar van mensen die elkaar op deze eenvoudige manier helpen en dat heel ‘gewoon’ vinden, doet toch iets: van mensen die hun zolder opruimden tot iemand die erg gehecht was aan haar oude jas en die toch doneerde. Er was zelfs iemand die via Marktplaats een tweedehands jas kocht voor een dakloze stadsgenoot.”

Hartverwarmend
Hoe mooi het resultaat van de actie ook is, Rachel Streefland (fractievoorzitter van de ChristenUnie Utrecht) wilde het liefst dat de inzameling helemaal niet nodig was geweest. “We blijven dus stevig pleiten voor meer en betere huisvesting voor dak- en thuislozen en passende begeleiding, zodat zij ook weer een volwaardige plek kunnen krijgen in de samenleving. Maar voor nu: we zijn alle mensen zeer dankbaar voor hun vrijgevigheid. Hartverwarmend dat er zoveel jassen zijn binnengekomen!”

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder