Mondelinge vragen Holocaust monument

Auschwitz_I_(22_May_2010).jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 22 november 2019 om 13:00

Mondelinge vragen Holocaust monument

De gemeente Utrecht staat nog niet op de lijst voor een Holocaustmonument van Daan Roosegaarde. Het Nationaal Comité geeft aan dat ze het liefst ziet dat alle Nederlandse gemeenten zich aanmelden, voorzitter Gerdi Verbeet roept daartoe dan ook op. De ChristenUnie Utrecht stelt hier samen met de VVD mondelinge vragen over aan het college.

Op 27 januari wordt er jaarlijks stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit jaar kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde gevraagd om hier een monument voor te ontwerpen. Zijn idee, 104.000 lichtgevende stenen, staat symbool voor het aantal uit Nederland gedeporteerde Joden, Roma en Sinti. Na een landelijke onthulling op 16 januari wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen tentoongesteld.

Inmiddels hebben zo’n 100 Nederlandse gemeenten zich aangemeld. Op de lijst die gepubliceerd is op 15 november 2019 is te lezen dat de gemeente Utrecht zich nog niet heeft aangemeld.

Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben de fracties van de ChristenUnie en de VVD de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het initiatief van het Nationaal Comité?

  2. Heeft het college al een afweging gemaakt om wel of niet deel te nemen aan dit initiatief? Zo ja, welke?

  3. Als dat nog niet het geval is, is het college dan bereid om, in overleg met het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking, te bekijken of een deelname van Utrecht aan dit landelijke initiatief mogelijk is en de raad daarover te berichten?

Update: Utrecht doet mee met het initiatief!

Deel dit bericht

Labels: ,

Landelijk partijcongres ChristenUnie

zaterdag 23 november 2019 15:17 Zaterdag 23 november
10.30-16.00
Jaarbeursplein 6, Utrecht lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 04 november 2019 18:30 De ChristenUnie Utrecht organiseert op 4 november een open fractievergadering in de Silokerk. Iedereen is welkom. lees verder

Opvanglocaties asielzoekers

Foto bij gesprek opvanglocaties.jpgmaandag 14 oktober 2019 13:30 Op dinsdag 8 oktober organiseerde wethouder Maarten van Ooijen een bijeenkomst om te praten over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. We gingen met inwoners in gesprek over de vraag hoe mogelijke opvanglocaties eruit zouden moeten zien. Ook asielzoekers die in de opvanglocaties hebben gewoond konden hun mening geven. lees verder

Nieuwe Utrechtse Nederlanders

Wethouder Maarten van Ooijen ceremonievrijdag 11 oktober 2019 17:48 Afgelopen maandag was de fractie van de ChristenUnie aanwezig bij een bijzonder moment, namelijk het uitreiken van het Bewijs van Nederlands staatsburgerschap aan nieuwe Utrechters. lees verder

Begroting 2020

CU Utrecht Jan Wijmengamaandag 07 oktober 2019 11:13 Het is alweer najaar en dat betekent dat we binnenkort de gemeentelijke begroting voor 2020 gaan vaststellen in de gemeenteraad. U heeft wellicht al in de krant of op nieuwssites gelezen dat bij veel gemeenten het budget onder druk staat. lees verder