Gezond zijn en gezond oud worden

Nota Volksgezondheid Utrecht 2019
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 19 oktober 2019 om 12:00

Gezond zijn en gezond oud worden

De gemeente is voor heel wat zaken verantwoordelijk. Ook voor het versterken van de gezondheid van de inwoners. In de nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ staat wat de gemeente daarvoor doet. Bij de vaststelling van die nota door de gemeenteraad zorgde de ChristenUnie ervoor dat ook de gezondheid van ouderen een apart speerpunt wordt van de gemeente.

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober werd de nota besproken. De ChristenUnie gaf aan het een positief stuk te vinden: gezondheid wordt breed benaderd en er wordt een duidelijke relatie gelegd met zaken die gezondheid negatief beïnvloeden, zoals geldzorgen, geluidsoverlast, eenzaamheid, een tekort aan beweging en stress.

Toch mistte onze fractie een belangrijk punt: ‘gezond ouder worden’ werd niet als speerpunt genoemd, terwijl de groep 65-plussers naar verwachting sterk zal groeien in Utrecht. Van 36.500 in 2019 naar ongeveer 60.000 in 2040. Vergrijzing wordt vaak beschouwd als kostenpost. Maar het is minstens zo belangrijk om na te gaan onder welke omstandigheden mensen op een gezonde en prettige manier ouder kunnen worden. Sociale omstandigheden, zelfstandigheid en sociale relaties zijn daarvoor erg belangrijk.

Wat de ChristenUnie betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met nadenken en stappen zetten voor onze eigen oude dag. Door te investeren in sociale netwerken, zodat mensen er straks niet alleen voor te staan. Het amendement van de ChristenUnie om ‘gezond ouder worden’ als apart speerpunt op te nemen kreeg steun van alle fracties, behalve D66.

Daarnaast werd ook de zorg voor de geestelijke gezondheid als apart speerpunt toegevoegd aan de nota. Er werd ook een motie aangenomen die vroeg om meer voorlichting over de gevaren van lachgas.

Deel dit bericht

Labels: ,

Landelijk partijcongres ChristenUnie

zaterdag 23 november 2019 15:17 Zaterdag 23 november
10.30-16.00
Jaarbeursplein 6, Utrecht lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 04 november 2019 18:30 De ChristenUnie Utrecht organiseert op 4 november een open fractievergadering in de Silokerk. Iedereen is welkom. lees verder

Opvanglocaties asielzoekers

Foto bij gesprek opvanglocaties.jpgmaandag 14 oktober 2019 13:30 Op dinsdag 8 oktober organiseerde wethouder Maarten van Ooijen een bijeenkomst om te praten over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. We gingen met inwoners in gesprek over de vraag hoe mogelijke opvanglocaties eruit zouden moeten zien. Ook asielzoekers die in de opvanglocaties hebben gewoond konden hun mening geven. lees verder

Nieuwe Utrechtse Nederlanders

Wethouder Maarten van Ooijen ceremonievrijdag 11 oktober 2019 17:48 Afgelopen maandag was de fractie van de ChristenUnie aanwezig bij een bijzonder moment, namelijk het uitreiken van het Bewijs van Nederlands staatsburgerschap aan nieuwe Utrechters. lees verder

Begroting 2020

CU Utrecht Jan Wijmengamaandag 07 oktober 2019 11:13 Het is alweer najaar en dat betekent dat we binnenkort de gemeentelijke begroting voor 2020 gaan vaststellen in de gemeenteraad. U heeft wellicht al in de krant of op nieuwssites gelezen dat bij veel gemeenten het budget onder druk staat. lees verder