Het openbaar vervoer van de toekomst

Fiesten incl OV Fiets
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 18 oktober 2019 om 13:03

Het openbaar vervoer van de toekomst

In de laatste vergadering voor de herfstvakantie stelde de gemeenteraad een visie vast over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in de stad. De ChristenUnie heeft bij het debat in de gemeenteraad gepleit voor een goede verbinding tussen fiets en OV. De ChristenUnie gelooft namelijk dat deze twee elkaar kunnen versterken.

Omdat het station Utrecht Centraal steeds drukker wordt, onderzoeken gemeente, provincie en Rijksoverheid al een tijd hoe het OV in de gemeente aangepast moet worden aan de groei van de stad. De ChristenUnie en veel andere partijen in de raad willen voorkomen dat Utrecht Centraal te druk wordt, door onder andere een nieuw treinstation bij de Koningsweg met een snelle verbinding naar de Uithof (Utrecht Science Park). In het voorstel dat in de raad vastgesteld is, komt er een cirkellijn (‘het wiel’) die Leidsche Rijn met het Utrecht Science Park verbindt, via de zuidkant van de stad. De cirkellijn is via andere buslijnen (‘de spaken’) verbonden met Utrecht Centraal.

Voor de ChristenUnie stond voorop dat de overstap tussen fiets en OV beter geregeld kan worden. Als fractie krijgen we regelmatig berichten over te krappe stallingen en fietsendiefstal uit stationsstallingen. Daarnaast zijn de stallingen bij de verschillende stations vaak te vol en is er dus veel nieuwe stallingscapaciteit nodig.

Samen met D66 en Student & Starter diende de ChristenUnie daarom een amendement in, dat unaniem aangenomen werd. Door het amendement is de OV-visie gewijzigd. Er staat nu veel duidelijker in dat we in Utrecht betere overstapmogelijkheden van fiets op OV willen hebben, met voldoende en veilige stallingen. Op deze manier kunnen OV en fiets elkaar in de toekomst verder versterken en een nog betere basis vormen van het Utrechtse mobiliteitssysteem!

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder