ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over daklozen

Dakloze.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 22 oktober 2019 om 10:52

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over daklozen

Afgelopen zomer kreeg ChristenUnie wethouder Maarten van Ooijen het voor elkaar om extra geld te reserveren voor maatschappelijke opvang. Dit blijkt echter nog niet afdoende. Volgens het CBS is het aantal daklozen meer dan verdubbeld. Daarom stelt de ChristenUnie hier schriftelijke vragen over aan het Utrechtse college.

In juli maakte ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen bekend dat er 110 extra opvangplekken voor dak- en thuislozen zouden komen in Utrecht. Opvangorganisaties reageerden enthousiast. Andere steden waren jaloers. Fractievoorzitter Rachel Streefland zei destijds: “Dit is een prachtige start voor een doelgroep die weer wil werken aan de toekomst!”

Toch blijkt dit niet voldoende. Het aantal daklozen puilt uit. Daarom besloot de ChristenUnie fractie samen met D66, GroenLinks en de PvdA schriftelijke vragen op te stellen. Voldoet de stad Utrecht momenteel voldoende aan haar zorgplicht? Hoe groot is het probleem in Utrecht precies? En wat is de oplossing? U kunt alle vragen hier lezen.

De beantwoording van de vragen door het college leest u hier.

Deel dit bericht

Labels: , , ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder