ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over daklozen

Dakloze.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 22 oktober 2019 om 10:52

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over daklozen

Afgelopen zomer kreeg ChristenUnie wethouder Maarten van Ooijen het voor elkaar om extra geld te reserveren voor maatschappelijke opvang. Dit blijkt echter nog niet afdoende. Volgens het CBS is het aantal daklozen meer dan verdubbeld. Daarom stelt de ChristenUnie hier schriftelijke vragen over aan het Utrechtse college.

In juli maakte ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen bekend dat er 110 extra opvangplekken voor dak- en thuislozen zouden komen in Utrecht. Opvangorganisaties reageerden enthousiast. Andere steden waren jaloers. Fractievoorzitter Rachel Streefland zei destijds: “Dit is een prachtige start voor een doelgroep die weer wil werken aan de toekomst!”

Toch blijkt dit niet voldoende. Het aantal daklozen puilt uit. Daarom besloot de ChristenUnie fractie samen met D66, GroenLinks en de PvdA schriftelijke vragen op te stellen. Voldoet de stad Utrecht momenteel voldoende aan haar zorgplicht? Hoe groot is het probleem in Utrecht precies? En wat is de oplossing? U kunt alle vragen hier lezen.

De beantwoording van de vragen door het college leest u hier.

Deel dit bericht

Labels: , , ,

Landelijk partijcongres ChristenUnie

zaterdag 23 november 2019 15:17 Zaterdag 23 november
10.30-16.00
Jaarbeursplein 6, Utrecht lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 04 november 2019 18:30 De ChristenUnie Utrecht organiseert op 4 november een open fractievergadering in de Silokerk. Iedereen is welkom. lees verder

Opvanglocaties asielzoekers

Foto bij gesprek opvanglocaties.jpgmaandag 14 oktober 2019 13:30 Op dinsdag 8 oktober organiseerde wethouder Maarten van Ooijen een bijeenkomst om te praten over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. We gingen met inwoners in gesprek over de vraag hoe mogelijke opvanglocaties eruit zouden moeten zien. Ook asielzoekers die in de opvanglocaties hebben gewoond konden hun mening geven. lees verder

Nieuwe Utrechtse Nederlanders

Wethouder Maarten van Ooijen ceremonievrijdag 11 oktober 2019 17:48 Afgelopen maandag was de fractie van de ChristenUnie aanwezig bij een bijzonder moment, namelijk het uitreiken van het Bewijs van Nederlands staatsburgerschap aan nieuwe Utrechters. lees verder

Begroting 2020

CU Utrecht Jan Wijmengamaandag 07 oktober 2019 11:13 Het is alweer najaar en dat betekent dat we binnenkort de gemeentelijke begroting voor 2020 gaan vaststellen in de gemeenteraad. U heeft wellicht al in de krant of op nieuwssites gelezen dat bij veel gemeenten het budget onder druk staat. lees verder