Geen mens op straat: schreeuw het van de daken

Dakloosheid dakloze thuisloze dakloos thuisloos.jpeg
Tabasum Westra feb 24.jpg
Door Tabasum Westra- van Til op 14 juni 2024 om 13:00

Geen mens op straat: schreeuw het van de daken

Elk mens telt, elk mens op straat is er één teveel. Elk mens verdient een thuis. Elk mens is meer dan zijn status als ongedocumenteerde, wel of niet rechthebbende. 

Meet Habib, die we ontmoeten op De Proeverij van het Diaconie Platform deze maand: "Ik had geen uitzicht op leven, alles was zwart en leeg. Ik voelde mij als een boom zonder wortels. Nu ik bij de Toevlucht ben, voel ik me gezien en beschermd en heb ik weer hoop door mijn eigen kledinglijn te ontwerpen. Ik ben zo opgelucht.”

Om te benoemen hoe belangrijk het is dakloosheid breder te zien dan alleen het niet hebben van een dak boven je hoofd, blijven we in gesprek met de belangenbehartigers en ook de mensen zonder dak of thuis, zonder perspectief. De nota die nu voorligt beschrijft tot 2030 de inzet op dakloosheid in Utrecht.

Recht op een (t)huis
Voorkomen van dakloosheid is voor ons het allerbelangrijkst, want dakloosheid is echt een ernstige schending van het recht op huisvesting. De ander kant van de medaille, de zorgplicht als (lokale) overheid, kent vele vormen. Wat ons betreft begint dit dan ook niet bij zorg, maar bij wonen. Want een woning biedt perspectief. Iets wat de staatssecretaris recent in het landelijke debat hierover ook al aangaf. Hij riep zelfs op om af te stappen van de benaming Maatschappelijke Opvang, omdat deze ‘geen recht doet aan de betere inzet op preventie, Wonen Eerst en een beschermd thuis’.

Grondoorzaken
Verschillende vormen van mensen zonder (t)huis hebben uiteraard een andere oorsprong. Het is daarom belangrijk om die grondoorzaken aan te pakken. In Arnhem vindt een pilot plaats om een aantal gezinnen schuldenvrij te maken en te monitoren. De vraag is of een dergelijke opzet ook in Utrecht van toegevoegde waarde zou zijn. Ook in de toename van arbeidsmigranten uit de Europese Unie is het goed om niet alleen het Rijk aan te spreken, maar ook om bij werkgevers aan te dringen op goed werkgeverschap en huisvesting.

Nieuwe doelgroepen
Helaas komen er zoveel meer mensen op straat. Het is niet meer alleen het aloude ‘bekende’ straatbeeld. We missen in de nota die nu voorligt ook andere doelgroepen zoals ouderen, oudere migranten en vrouwen met kinderen. We moeten oog blijven houden voor die doelgroepen die niet samen kunnen, omdat het dan onveilig wordt. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van opvang voor vrouwen en kinderen en drugsverslaafden. Doelgroepoverstijgend en integraal werken kan een oplossing zijn, maar wel met deze aandachtspunten.

Kracht van de samenleving
Je mag het best weten. We zijn als fractie bezorgd over de impact van bezuinigingen en nieuwe landelijke ontwikkelingen op de stad, het leven en de waardigheid van degenen die dit het hardst nodig hebben. Er is een enorm gevoel van urgentie, juist ook in dit tijdsgewricht met de landelijke coalitie die zich nu ontvouwt. Dit wordt door iedereen gevoeld. We geloven in de kracht van onze samenleving en daarom doen we ook op u en op jou een appél: sta op voor je waarden en help ons samen de problemen het hoofd te bieden. Dank aan alle organisaties die zich met hart en ziel inzetten om de menselijke waardigheid hoog te houden. Met Gods genade kunnen we samen recht blijven doen. En wat heeft Nederland, wat heeft Utrecht dit nu nodig. 

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.