Auteursinformatie

Tabasum Westra- van Til

Tabasum Westra feb 24.jpg

Portefeuilles: Asiel & Integratie, Burgerzaken, Cultuur, Erfgoed, Internationale Zaken, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Regionale Samenwerking, Ombudszaken, Wijk- en Buurtaanpak