Bijdrage Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

csm_header-voorjaarsnota-2024_a7a1d1a8b1.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 6 juni 2024 om 13:00

Bijdrage Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

Utrecht is een stad die groeit en bloeit maar ook een stad waar het piept en het kraakt. Een stad waar mensen met veel plezier wonen, werken en leven maar ook een stad waar we als overheid niet altijd meer kunnen voorzien in een plek om te wonen, je op weg te helpen naar werk of je uit het moeras van schulden te trekken. En dat is schrijnend. 

Financiële situatie

Het afgelopen jaar is onze financiële situatie verslechterd. Tegenvallende inkomsten van het Rijk hebben geleid tot een aanzienlijk tekort op de begroting. Dit dwingt ons als raad om voor het eerst in jaren forse bezuinigingsmaatregelen te nemen. We zullen het met minder middelen moeten doen terwijl de uitdagingen groter worden. Voor de ChristenUnie is het van belang dat we de basis op orde houden. Elke Utrechter moet kunnen rekenen op een veilige, leefbare stad en op helpende hand als je die nodig hebt.  

Prioriteiten en investeringen 

Onze prioriteiten blijven een dak boven je hoofd, de zorg voor de schepping en dat vooral samendoen. Ondanks de financiële druk blijven we in de stad investeren. De focus ligt daarbij op gezinnen en kwetsbare groepen. Dit doen we met een realistische benadering: niet streven naar perfectie, maar soms genoegen nemen met minder. Precies zoals het leven ook is. 

De Kracht van de samenleving 

Een veilige, leefbare stad waar elke Utrechter mee kan doen hangt niet alleen van de gemeente af. Juist in tijden van krapte en in een tijd waar landelijk ook andere keuzes worden gemaakt dan we in Utrecht zouden maken, is daar een samenleving die klaar staat zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping. Maar daar is wel erkenning vanuit de gemeente voor nodig. Betrokken Utrechters, verenigingen, diaconale organisaties, coöperaties, kerken, moskeeën, buurthuizen en jongerenwerkers: ze zijn cruciaal! Wij geloven in de kracht van betrokkenheid en gemeenschap. Laten we elkaar helpen en de uitdagingen samen aangaan. Wij het college op: gebruik de kracht van de samenleving

Via een motie dragen we het college op:

  • De kracht van de samenleving te gebruiken door de samenleving nadrukkelijk te betrekken bij de uitdagingen waar Utrecht voor staat en inzet te plegen vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven
  • Maatschappelijke organisaties te faciliteren in de bijdrage die ze willen leveren aan de uitdagingen waar Utrecht voor staat

De uitdagingen waar we voor staan, brengen moeilijke keuzes met zich mee. Maar onze ambities blijven staan. Samen maken we van Utrecht een stad waar iedereen welkom is en waar we naar elkaar om blijven kijken. Laten we daarom het goede blijven doen, zonder op te geven in moeilijke tijden. Want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Dit schreef Paulus al lang geleden aan de gemeente in Galaten. Laten we samen blijven zoeken naar dit goede, blijven luisteren en blijven zoeken naar wat ons bindt in plaats van naar dat wat ons uit elkaar drijft. 

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.