Medaille voor Oog voor Utrecht

Medaille Oog voor Utrecht
Profielfoto Erika Pors 2023 bijgesneden
Door Erika Pors op 16 november 2023 om 14:00

Medaille voor Oog voor Utrecht

De ChristenUnie Utrecht spreekt graag haar waardering uit voor mensen die als vrijwilliger iets betekenen voor een ander in onze stad. Mensen die op die manier bouwen aan zorgzame gemeenschappen. Wij zetten hen graag in het zonnetje met onze vrijwilligersmedaille én een oorkonde. Dit keer: Oog voor Utrecht.

Oog voor Utrecht ziet in Zuilen, Ondiep en Elinkwijk een mooie basis voor ontmoetingscentra voor ouderen uit de wijk. Nu ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen, wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker.

Oog voor Utrecht wil meer zijn dan een ontmoetingscentrum. De sociale functie is net zo belangrijk. Oog voor Utrecht wil bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten graag werken met vrijwilligers uit de wijk. Participeren geldt niet alleen voor kwetsbare ouderen maar ook voor alle andere generaties. Verbinding maken vormt dan ook een tweede doel van het ontmoetingscentrum. Zodat mensen elkaar weten te vinden, ook als het ontmoetingscentrum niet open is. Wederkerigheid met buurtgenoten.

Meer informatie vind je op https://oogvoorutrecht.nl/.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.