De vervuiler betaalt

Afval propjes prullenbak.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 9 november 2023 om 15:30

De vervuiler betaalt

Vandaag bespreken we de begroting van de gemeente Utrecht in de gemeenteraad. Een deel van deze begroting gaat over de afvalstoffenheffing: het bedrag dat je als inwoner betaalt voor de verwerking van je afval. Wat de ChristenUnie betreft geldt het principe: 'de vervuiler betaalt'. Daarom dienden wij een voorstel in, waarin we oproepen tot eerlijkere afvalstoffenheffingen.

Het college stelde voor de afvalstoffenheffing 2024 eerlijker in te richten dan voorheen. Men wil naar een apart tarief per huishouden en daarmee zetten we een grote stap in de richting van het principe 'de vervuiler betaalt'. Voorheen had je twee categorieën: eenpersoons huishoudens en huishoudens met meer dan één persoon. Het college stelde voor het uit te splitsen naar huishoudens bestaande uit één, twee, drie en vier of meer personen.

De ChristenUnie vindt samen met een heel aantal andere partijen dat het principe 'de vervuiler betaalt' strakker kan worden gehanteerd. Het voorstel van het college geeft geen duidelijke onderbouwing en daarmee is niet te herleiden waar de tarieven exact op zijn gebaseerd. De Wageningen University heeft een helder onderzoek gedaan naar de verhouding in afvalproductie tussen de verschillende huishoudens. Het is dus wel degelijk mogelijk de tarieven te baseren op de verhouding in de gemiddelde afvalproductie van de verschillende huishoudens. Dit was in het voorstel van het college niet het geval.

Daarom dient de ChristenUnie een amendement in om de differentiatie van de afvalstoffenheffing te wijzigen. Met dit voorstel worden de afvalstoffenheffingen eerlijker. We dienden dit amendement mede in namens Volt, EenUtrecht, PvdD, GroenLinks, Student en Starter en UtrechtNu! en werd met een raadsmeerderheid aangenomen.

Lees meer.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.