Utrecht pakt verantwoordelijkheid voor de hele keten

Actieagenda Utrechtse Economie.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 21 september 2023 om 20:00

Utrecht pakt verantwoordelijkheid voor de hele keten

Vandaag bespreken we in de gemeenteraad de Actie Agenda Utrechtse Economie. De ChristenUnie wil zich tijdens het debat uitspreken om meer inzicht te krijgen in eerlijke productieketens voor de gemeente zelf, maar ook voor bedrijven in de stad. Daarom dienen we een tweetal moties in.

We willen in Utrecht naar een nieuwe economie, een economie die duurzaam is en toekomstbestendig. Een economie die een bijdrage levert om deze aarde beter achter te laten dan we hem hebben aangetroffen en op dat punt hebben we alle zeilen bij te zetten. We mogen van bedrijven in onze stad verwachten dat ze hier een bijdrage aan leveren. Daarom werken we aan de Utrechtse Nieuwe Economie index. Daarmee stimuleren we bedrijven om een bijdrage te leveren aan onze maatschappelijke doelen. Daarom dienen we de motie 'Van index naar criteria' in, waarin we het college opdragen om criteria op te stellen die bedrijven toetsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Als we het van bedrijven verwachten moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Vooral in het inkopen van diensten en grondstoffen kunnen we als gemeente verschil maken en is het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen. Daarom dienen we de motie 'Pak de verantwoordelijkheid voor de keten' in. Daarin dragen we het college op om bij de inkoop van diensten en producten de verantwoordelijkheid te nemen voor de hele keten. 

De ChristenUnie zal zich altijd hard blijven maken voor een economie die er niet slechts is om welvaart te genereren maar juist als een middel om welzijn, duurzaamheid en gelijkheid te bevorderen en op die manier zullen we de uitvoering van deze agenda blijven volgen.  

Al onze moties zijn met een ruime meerderheid aangenomen. Lees hier meer over de gemeenteraadsvergadering.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.