Stad zonder eenzaamheid

Eenzaamheid man thuis
Kirsten Alblas feb 24.jpg
Door Kirsten Alblas op 25 mei 2023 om 14:00

Stad zonder eenzaamheid

Als ChristenUnie streven we naar een stad zonder eenzaamheid. Eenzaamheid is één van de grotere maatschappelijke vraagstukken. De cijfers zijn niet mals. Het is dan ook goed dat er nu een Activiteitenplan Eenzaamheid ligt, met heldere cijfers en concrete plannen. 

We vinden het mooi dat er aandacht is voor de signaleringsfunctie die sommige beroepen meer dan anderen hebben en dat zij handvatten kunnen krijgen hiervoor. We hebben hier wel een vraag over. Hoe gaat de wethouder zorgen dat kappers, pedicures, et cetera ook allemaal wéten dat er handvatten zijn, en ze stimuleren om daarmee aan de slag te gaan? Volgens wethouder Linda Voortman worden hier nu plannen voor gemaakt, o.a. met trainingen. De wethouder deed daarnaast een oproep: train raadsleden ook in het herkennen van eenzaamheid en de stappen die je vervolgens kunt zetten. De raad vond dit een mooi idee, het lijkt erop dat de trainingen er gaan komen.

Samenredzaam
Als ChristenUnie zijn we van de samenredzaamheid en geloven we dat omzien naar elkaar de wereld een beetje mooier maakt. Daarom stelden wij de vraag h
oe ook vrijwilligers worden betrokken in deze aanpak, en hoe we hen behouden, nu er ook steeds de oproep gedaan wordt om meer te gaan werken, waardoor vrijwilligerswerk in het geding kan komen. Het college zet erop in dat vrijwilligerswerk een normaal onderdeel van het leven wordt in Utrecht.

Geloof en zingeving
Ook hebben we de vraag of geloofsgemeenschappen betrokken
gaan worden. Daar ligt niet alleen een signaleringsfunctie, maar ook mensen die vaak ontzettend betrokken zijn op dit onderwerp en daar graag hun steentje aan bij zouden willen dragen. Worden er in de aanpak ook mogelijkheden gecreëerd om het gesprek over zingeving aan te gaan? Wethouder Voortman gaf aan dat er actief contact is met kerken en predikanten en dat zij ook het buurtpastoraat en moskeeën gaat benaderen. Als het over zingeving gaat speelt ook Zin in Utrecht een rol.

Bekijk hier de cijfers omtrent eenzaamheid in Utrecht.

We blijven strijden voor een stad zonder eenzaamheid. Mooi dat we vandaag deze stap konden zetten, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Mocht jij hier ideeën over hebben, neem dan vooral contact met ons op via christenunie@utrecht.nl.

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.