Twee moties tegen ongelijkheid in het onderwijs

kind schrijft school onderwijs.jpg
Derk pf nov 22.jpg
Door Derk van Bergen op 2 februari 2023 om 20:00

Twee moties tegen ongelijkheid in het onderwijs

Vandaag bespraken we in de raad de verschillende hoogtes van vrijwillige ouderbijdragen in het basis- en middelbaar onderwijs. De verschillende hoogtes in die bijdrages leiden tot ongelijkheid in het onderwijs. Daarom dienden wij vandaag twee moties in. 

Op basis- en middelbare scholen in Utrecht bestaat er op dit moment een groot verschil in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Het doel van deze bijdrage is om evenementen buiten het normale lesprogramma, zoals kerstvieringen en schoolreisjes te betalen. Sommige scholen vragen tot wel enkele honderden euro’s, terwijl andere scholen helemaal geen bijdrage vragen. Op papier is de vrijwillige bijdrage vrijwillig en kan deze zonder opgaaf van rede geweigerd worden. Wij zijn ook blij met de inzet van de wethouder om dit bij scholen te benadrukken. Maar in praktijk zien we dat er wel degelijk een situatie ontstaat waarbij bepaalde scholen vooral leerlingen aantrekken van vermogende ouders. Dit leidt tot ongelijkheid in het onderwijs. Wij vinden dit onacceptabel, omdat ieder kind een goede start verdient.

Hierom hebben wij samen met PvdA, GroenLinks en D66 twee moties geschreven om deze situatie beter te reguleren. De ene motie beoogt de ouderbijdrage te maximeren, om zo de excessen aan te pakken. Deze motie is aangenomen door het college. De andere motie zet aan tot het oprichten van een solidariteitsfonds, waarin scholen bijdrages kunnen herverdelen. Deze motie werd overgenomen door het college. 

Deel dit bericht

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.