Kom naar de ALV op 14 november

20171025-CU-Stieneke-vd-Graaf-8842.jpg
Erika Pors
Door Erika Pors op 3 november 2022 om 12:00

Kom naar de ALV op 14 november

Op maandag 14 november organiseert de ChristenUnie Utrecht een ALV. Het belooft een bijzondere avond te worden: we stellen een nieuwe voorzitter en penningmeester voor én Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf komt langs. 

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering, waar we samen sparren over nieuwe themagroepen en diversiteit binnen de partij, spreken met Tweede Kamerlid Stieneke Van der Graaf, nieuwe bestuursleden voorstellen en bovenal: elkaar ontmoeten. Bijzonder welkom aan nieuwe leden en leden die al langere tijd denken: ChristenUnie Utrecht, wat gebeurt daar eigenlijk?

De themagroepen staan ook open voor niet-leden, dus neem gerust je geïnteresseerde vriend(in) of buurman/vrouw mee.

De ALV vindt plaats op maandag 14 november in Motion Church, Wijnesteinlaan 2. De koffie en thee staat klaar om 19:30 en we beginnen 20:00. Van harte welkom! Je kunt je opgeven via deze link, waar je ook je voorkeur voor een brainstorm kan aangeven.

Onderin deze mail vind je de agenda en bijbehorende stukken, graag lichten we het voorstel voor themagroepen, brainstorm diversiteit en voordracht voor nieuwe bestuursleden nader toe:

 1. Voorstel themagroepen: We stellen twee themagroepen voor (Klimaatrechtvaardig en Samenredzaamheid), waarin leden inhoudelijk betrokken zijn bij thema’s waar de ChristenUnie voor staat en die spelen in de samenleving. Op de ALV sparren we er verder over en is iedereen welkom om mee te denken. Na de ALV vormen we de groepen en gaan ze aan de slag! 
 2. Brainstorm diversiteit: In de afgelopen twee jaar heeft de diversiteitscommissie zich ingezet om mensen vanuit verschillende achtergronden actief te betrekken bij de partij. Op de ALV sparren we over welke stappen hierop kunnen volgen. De diversiteitscommissie hoort graag je gedachten en staat ook open voor nieuwe leden.
 3. Voordracht nieuwe bestuursleden: Als bestuur dragen we twee nieuwe bestuursleden aan: Erika Pors als voorzitter en Jelmer Joustra als penningmeester. Verderop in deze mail stellen zij zich voor.

Agenda

 1. Opening ALV door Chris Lassooij (executive pastor Motion Church)
 2. Vaststelling notulen vorige ledenvergaderingen (22 november 2021 en 17 januari 2022)
 3. Vaststellen activiteitenverslag 2021-2022
 4. Voordracht nieuw bestuurslid Jelmer Joustra (penningmeester)
 5. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2021, bespreken lopend boekjaar 2022 en begroting 2023
 6. Voordracht nieuwe voorzitter Erika Pors (voorzitter)
 7. Afscheid bestuursleden Herman Romeijn, Shirley Hutter en Annebeth Roor-Wubs
 8. WVTTK
 • Aankomend landelijk congres (26 november) en moties (oa Asiel)
 • Voorstel procedure vacature bestuurslid Diversiteit & Talentontwikkeling
 • Vacatures afdeling

Brainstorm themagroepen en diversiteit ChristenUnie Utrecht

Pauze

Q&A met Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf
Tweede kamerlid Stieneke van der Graaf komt langs bij de ALV. Tijdens het tweede deel van het programma krijgt u de kans om haar naar hartelust te bevragen over haar werk in het parlement.

Bijlagen

 1. Voorstel themagroepen
 2. Evaluatie diversiteitscommissie 2020-2022
 3. Overzicht commissies en vacatures ChristenUnie Utrecht
 4. Notulen ledenvergadering 22 nov 2021
 5. Notulen ledenvergadering 17 januari 2022
 6. Activiteitenverslag 2021-2022
 7. Financiële stukken 2022
 8. Vacature bestuurslid Diversiteit en Talentontwikkeling

Deel dit bericht

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.