Vacature: voorzitter bestuur ChristenUnie Utrecht

Nieuw project.jpg
Erika Pors
Door Erika Pors op 5 augustus 2022 om 10:00

Vacature: voorzitter bestuur ChristenUnie Utrecht

Door het vertrek van de huidige voorzitter (Annebeth Roor) is het bestuur van ChristenUnie Utrecht op zoek naar een nieuwe voorzitter. We nodigen je uit om op deze vacature te reageren en/of door te sturen naar iemand waar je aan moet denken. Het doel is om bij de aankomende ALV (okt/nov 2022) een nieuwe voorzitter aan de leden voor te dragen. 

Functieprofiel voorzitter
Als voorzitter geef je leiding aan het bestuur van de ChristenUnie afdeling en ben je betrokken op het functioneren van de afdeling. De voorzitter heeft een verbindende rol tussen het bestuur, Raadsfractie en wethouder en staat in nauw contact met de fractievoorzitter. Als voorzitter heb je een brede interesse in de lokale thema’s die spelen. De voorzitter is lid van de ChristenUnie en heeft bij voorkeur al ervaring opgedaan binnen de ChristenUnie of heeft kennis van het functioneren van de lokale politiek. Gemiddeld kost voorzitter zijn 2-6 uur per week, maar dit is afhankelijk van je eigen beschikbaarheid en de periode (meer rondom verkiezingen, minder in de zomerperiode). 

De voorzitter heeft de volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • draagt zorg voor het goed functioneren van het bestuur als geheel en de bestuursleden afzonderlijk. Hij zorgt dat ieder in staat is zijn werk goed te kunnen doen en zorgt voor een goede sfeer.
 • draagt zorg voor goede randvoorwaarden zodat de fractie het werk goed kan uitvoeren en ziet toe op de uitvoering van het verkiezingsprogramma.
 • geeft richting aan visievorming op de langere termijn en draagt bij aan een helder ChristenUnie-geluid in de gemeente.
 • is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de verkiezingen voor gemeenteraad en geeft sturing aan de processen rond verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne.
 • leidt de algemene ledenvergadering die eens per jaar in het najaar plaatsvindt.
 • streeft naar een diverse afdeling, waarin mensen met verschillende achtergronden actief zijn en zich thuis voelen.
 • is actief in Utrecht, binnen en buiten de politieke context en kan daardoor mensen en organisaties verbinden aan de partij.
 • is vanuit het bestuur het eerste aanspreekpunt van de adviseurs van het partijbureau, en heeft contact met andere G4 ChristenUnie afdelingen.
 • is aanwezig bij ChristenUnie activiteiten en bijvoorbeeld borrels met voorzitters van andere Utrechtse politieke partijen.

Het bestuur functioneert als team, dus als voorzitter draag je deze verantwoordelijkheden en taken samen. Binnen het bestuur kunnen taken verdeeld worden in lijn met ieders interesse en beschikbaarheid. 

De voorzitter heeft de volgende competenties en eigenschappen:

 • is enthousiast over de visie van ChristenUnie Utrecht voor de stad
 • kan leidinggeven en toont betrokkenheid 
 • betrekt mensen bij ChristenUnie Utrecht, verbinder naar lokale politiek
 • neemt initiatief en heeft gevoel van verantwoordelijkheid 
 • heeft gevoel voor politieke verhoudingen
 • begeleid besluitvorming en kan uitvoering delegeren

ChristenUnie Utrecht
De ChristenUnie Utrecht is een actieve afdeling van ruim 450 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een enthousiast bestuur. Momenteel bestaat het bestuur, naast de voorzitter, uit nog vijf leden (penningmeester, bestuurslid campagne, secretaris, bestuurslid diversiteit en een politiek secretaris). Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Naast de dagelijkse gang van zaken is het bestuur verantwoordelijk voor de grote lijnen van de partij in de gemeente Utrecht. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in optimale omstandigheden kan werken, zich ondersteund weet door de afdeling en een helder politiek profiel heeft. Het bestuur is, samen met de fractie, de spreekbuis van en naar de leden. Het bestuur doet dit door persoonlijk contact met leden, activiteiten (bijv inhoudelijke avonden, acties en borrels) en via onze nieuwsbrief en social media accounts. 

Procedure
Het proces is als volgt:

 • Als je vragen hebt over de vacature, voel je vrij contact op te nemen met Joël van Eerde (co-politiek secretaris, bestuur@utrecht.christenunie.nl)
 • Ben jij geïnteresseerd in deze functie, dan nodigen we je graag uit om je CV en motivatiebrief te sturen naar bestuur@utrecht.christenunie.nl. De deadline is 19 september, maar in verband plannen van gesprekken heeft het de voorkeur als je eerder reageert
 • In (begin/half) september voeren kandidaten een gesprek met twee bestuursleden en Nadine Boers. Nadine Boers is betrokken lid bij de afdeling en werkt als psychotherapeut. Wanneer er veel reacties zijn, maakt het bestuur een selectie voor de gesprekken
 • Op basis van de gesprekken vergadert het bestuur en Nadine Boers. Afhankelijk van het proces, kan er nog een tweede gesprek ingepland worden
 • Het bestuur komt tot een voordracht voor een nieuwe voorzitter voor de algemene ledenvergadering die plaatsvindt in najaar 2022 (okt/nov). De huidige voorzitter Annebeth Roor neemt dan afscheid

Labels: , ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.