Verkiezingen: de basis op orde?

800px-Stemmen.jpg
PF Jan 2020 def.jpg
Door Jan Wijmenga op 19 oktober 2021 om 16:00

Verkiezingen: de basis op orde?

Jarenlang gingen de verkiezingen op dezelfde manier: je bracht ergens in de buurt je stem uit en ’s avonds werden de stemmen ter plekke geteld. De uitslag werd opgeschreven en naar het stadhuis overgebracht en in de loop van de avond was de hele gemeente geteld. Door corona ging dat bij de vorige verkiezingen anders: sommige zaaltjes waren te klein om goed afstand te houden, oudere vrijwilligers durfden het niet aan.

De oplossing die het ministerie bood: tellen op een centrale locatie (de Jaarbeurs), door andere mensen dan degenen die op het stembureau zaten. Ook in Utrecht zijn de stemmen op die manier geteld. Na de verkiezingen bleek dat er veel problemen waren met die manier van tellen: mensen die kwamen kijken konden niet zien welk stembureau wanneer geteld werd, stembussen waren onbeheerd en soms ook niet afgesloten. De ChristenUnie heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

In maart 2022, bij de gemeenteraadsverkiezingen, willen burgemeester en wethouders toch weer met een centrale tellocatie werken. De ChristenUnie en D66 hebben hier tegen gestemd, vanwege de slechte ervaringen, de hoge kosten én vanwege het principe dat de telling zo goed mogelijk te volgen moet zijn, het liefste in je eigen buurt.

Wat de burgemeester op verzoek van de ChristenUnie nog wel gaat regelen, is dat het vrijwilligers makkelijker wordt gemaakt om mee te helpen. Waar je de afgelopen keer alleen voor de hele dag (van 7.00 tot 23.00 !) kon inschrijven, gaat de gemeente nu ook halve diensten mogelijk maken.

Deel dit bericht

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.