Update ingewikkeld dossier prostitutie

Mensenhandel prostitutie.jpg
PF Rachel 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 11 juni 2021 om 16:00

Update ingewikkeld dossier prostitutie

Over twee weken sluit de tippelzone in Utrecht definitief. Dat was een afspraak die we hebben weten te maken bij de coalitieonderhandelingen. In die gesprekken hebben we ook stevig gesproken over de ontwikkeling van het nieuwe Zandpad voor raamprostitutie. Een grote meerderheid in de raad is voor deze ontwikkeling, wij als ChristenUnie niet en nooit geweest. Lees meer in deze update rondom prostitutie in Utrecht.

Sluiting tippelzone
Per 1 juli aanstaande zal de tippelzone aan de Europalaan echt gaan sluiten. Een andere plek voor de sekswerkers aan de tippelzone is niet gevonden in de stad. Maar voor ons als ChristenUnie was de enige en belangrijkste reden van sluiting dat we deze vrouwen (en soms mannen) een ander menswaardiger bestaan wensen. Veel sekswerkers die daar werken doen dat om hun verslaving te bekostigen, hebben te maken met onderdrukking, hebben GGZ-problematiek, of zijn ver van huis en doen dit werk om het thuisfront te voorzien van geld. De vragen die bij ons dan ook altijd centraal staan zijn: Is dit humaan en menswaardig? Wat kunnen we doen om onderliggende problemen aan te pakken waardoor vrouwen ruimte krijgen om écht te kiezen? De hulpverlening was en is nauw betrokken om samen met de sekswerkers ander perspectief op het leven en werk te onderzoeken. Soms is dat stevige verslavingszorg en psychische bijstand, voor anderen is dat hulp bij het leren van de taal en vinden van werk. En voor anderen zal dat soms ook zijn dat ze elders sekswerk zullen doen, of terug naar huis gaan.

Jaffastraat
Twee maanden geleden hebben we schriftelijke vragen gesteld over de ‘slapende’ seksbestemming op een woning aan de Jaffastraat midden in een kinderrijke wijk van Utrecht. Deze woning staat al jaren leeg nadat die is ontruimd vanwege criminele activiteiten die in het toenmalige pand plaastvonden. Leegstand is nooit goed voor een woning, maar verkopen lukte ook niet vanwege de huidige bestemming. Het college heeft ervoor gekozen deze nu toch de bestemming, na onze vragen, eraf te halen zodat ook deze woning ook echt kan gaan dienen als woning.

Het Nieuwe Zandpad
We hebben, als coalitiepartner, het tij wat betreft het Nieuwe Zandpad niet kunnen keren, maar hebben vervolgens wel stevig ingezet op voor ons zeer belangrijke voorwaarden: tegen uitbuiting, tegen mensenhandel, voor betere hulpverlening en tegen overlast in de buurt. Het moet zo schoon, veilig en transparant mogelijk zijn. We zien anders dat de kans op uitbuiting, mensenhandel en misbruik in deze branche levensgroot is. Gelukkig zullen er niet 162 maar 96 ramen komen en in tegenstelling tot eerdere plannen komt er een nachtsluiting. Het ziet ernaar uit dat de ontwikkeling op het Zandpad doorgaat, al moet de volgende fase van de Bibob-toets nog plaatsvinden, net als de fase van de bezwaarprocedures. U zult begrijpen: het is en blijft een zeer ingewikkeld dossier waarin we proberen binnen de gebrokenheid die we zien en ervaren, toch steeds recht te doen.

Deel dit bericht

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.