Dankbaar voor de begroting

Euro bankbiljetten.jpg
pf rachel nov 22.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 9 december 2020 om 16:00

Dankbaar voor de begroting

De afgelopen tijd stond op het Utrechtse stadhuis in het teken van de begroting. De begroting drukt ons met de neus op het feit dat er zorgen zijn. Tegelijk is er toch ook reden tot dank.

We zijn dankbaar voor al die werkers in de zorg, die soms met gevaar voor eigen leven zorg verlenen. Voor Utrechters, die zich belangeloos inzetten voor de mensen om hen heen. En ook voor de voorgestelde begroting, die ondanks alle crisis, zij het piepend en krakend, sluitend is en waarmee we weer veel mensen die hulp nodig hebben, kunnen helpen.

De ChristenUnie Utrecht ziet dat het college alles doet wat binnen zijn vermogen ligt om de nood te ledigen en zet koers uit die onze goedkeuring kan wegdragen. Toch zijn er nog belangrijke punten die we hebben meegegeven:

  • Wandelen stimuleren door vervolg geven aan actieplan voetgangers
  • Onderzoeken of en hoe gedeeltelijke schuldenrust kan worden toegepast bij hulp aan mensen in financiele nood
  • Meer stage en traineeplekken voor MBO bij de gemeente Utrecht
  • De gemeente Utrecht steunt het initiatief #nietalleen van vrijwilligersorganisaties en kerken

Lees hier de volledige bijdrage aan het debat.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.